Novinarima se ne može braniti ulazak u mađarske kampove za izbjeglice

Novinari imaju ključnu ulogu u zdravim demokracijama. Objavljuju informacije kako bi obavještavali javnost o važnim temama i razotkrivali zloupotrebe onih na vlasti.

Nedavna presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) potvrdila je pravo novinara da rade svoj posao.

Za više informacija o slučaju, pročitajte članak Mađarske unije za građanske slobode, organizacije koja je naša članica.