Prava, ne spas: dekriminalizacija seksualnog rada koristit će svima

Seksualni radnici diljem svijeta već desetljećima traže prava, ne spas - a sve jači pokret za ukidanje seksualnog rada ne sluša.
Kada se govori o seksualnom radu, nije riječ samo o porobljavanju i trgovini ljudima. Takvim shvaćanjem ignorira se situaciju brojnih žena koje samo žele raditi sigurno, slobodno i bez stigme. One žele prava, ne spas.

No, jesmo li spremni poslušati? Kako bismo stvorili sigurnije okruženje za sve, moramo prestati kriminalizirati kupnju i prodaju seksualnih usluga.

Vrijeme je za akciju, u ime zdravlja i sigurnosti svih uključenih.

Pogledajte i podijelite ovaj Open Society Foundations video s aktivisticom Kate McGrew ako želite budućnost u kojoj seksualni radnici "žive i rade dostojanstveno, slobodni od stigme i nasilja".