Tech & Rights

Vote4Values: EFDD i ENF

Dijelom zahvaljujući Brexitu, nakon izbora prestat će postojati dvije grupacije u Europskom parlamentu s najvećim brojem stranaka koje se protive vrijednostima.

by LibertiesEU

No, većina zastupnika ne odlazi, već samo igraju nešto nalik igri 'glazbeni stolac'.

Za više informacija o koalicijama koje podržavaju, odnosno koje se protive vrijednostima u idućem sastavu Europskog parlamenta pogledajte naš izborni #Vote4Values tracker.

Vote4Values , #Vote4Values , Parlament , izbori , Brexit