Tech & Rights

Sve veći broj češke djece traži pomoć zbog zlostavljanja

"Krizni centar za djecu je tijekom 20 godina zaprimio više od 50.000 poziva djece i odraslih koji su se, direktno ili indirektno, susreli s nekim oblikom zlostavljanja djece. Broj poziva povećava se svake godine",...

by The League of Human Rights

"Krizni centar za djecu je tijekom 20 godina zaprimio više od 50.000 poziva djece i odraslih koji su se, direktno ili indirektno, susreli s nekim oblikom zlostavljanja djece. Broj poziva povećava se svake godine", tvrdi Zora Dušková, direktorica Kriznog centra za djecu. Broj učitelja, susjeda, roditelja, djedova i baka ranjive djece koji biraju broj njihove linije za pomoć raste zahvaljujući boljoj javnoj edukaciji. Raste i broj prijava na njihovu online chatu. Toj opciji trenutno pribjegava 77 posto seksualno zlostavljanih djevojčica.

djeca , prava djece , zlostavljanje , žrtva , samozlijeđivanje , telefonska linija za djecu , telefonska linija za pomoć , seksualno zlostavljanje maloljetnika , šteta , sindrom zlostavljanog djeteta