Democracy & Justice

Sloboda nevladinih organizacija - zašto moramo štititi one koji nas štite

Neovisne nevladine organizacije vitalne su za naše demokracije kao i sloboda medija ili neovisni sudovi. No, neke ih vlade žele ušutkati. Kako biste zaštitili temeljne slobode, morate zaštititi organizacije koje se bore za njih.

by Israel Butler
NGO je kratica za nevladinu organizaciju (non-governmental organisation). Obično se termin NGO odnosi na neprofitnu organizaciju koja je neovisna od vlade i promiče javni interes. Ponekad se za NGO koriste i drugi termini, primjerice neprofitna organizacija ili organizacija civilnog društva.

Nažalost, vlade otežavaju rad nevladinim organizacijama koje se bave određenim pitanjima. Obično ciljaju nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša, borbom protiv korupcije, jednakosti žena, LGBTI osobama, migrantima i etničkim manjinama, građanskim slobodama, demokracijom i vladavinom prava. U mnogim državama političari i mediji napadaju nevladine organizacije i pokušavaju ih diskreditirati kako one više ne bi uživale povjerenje javnosti, kao što je slučaj u Bugarskoj, Hrvatskoj, Rumunjskoj ili Italiji. Neke vlade, poput onih u Poljskoj i Mađarskoj, otišle su i dalje od kampanja blaćenja te su poduzele korake kojima su nevladinim organizacijama otežale da primaju javna sredstva ili donacije. Neke vlade, poput onih u Hrvatskoj i Španjolskoj, otežavaju život nevladinim organizacijama jer ih preplavljuju s birokracijom koja im oduzima vrijeme i resurse za obavljanje njihova pravog posla.

Zašto je važno da Liberties radi na tome?

Za pravilno funkcioniranje demokracije nije dovoljno samo izabrati predstavnike svakih pet godina. Javnost treba imati mogućnosti razgovarati s vladom svaki dan. Kako bi se osiguralo da vlade ne krše zakon ili ne zloupotrebljavaju ovlasti nisu dovoljna pravila na papiru. Sudovi trebaju biti spremni odlučivati u slučajevima zloupotreba i javnost treba biti informirana oko toga kako njihovi lideri koriste javne resurse i ovlasti. Upravo su to važne zadaće nevladinih organizacija. Prvo, one objašnjavaju javnosti što se događa u aktualnim pitanjima kako bi ona mogla donositi odluke na temelju informacija. Drugo, nevladine organizacije javnosti daju kanale preko kojih ona može razgovarati s vladom, i to tako da predstavlja stajalište javnosti ili omogućava javnosti da se pridruži javnom prosvjedu ili potpiše peticiju. Treće, nevladine organizacije prate kako vlada koristi svoje ovlasti i često ulaže tužbu protiv nje na sudu ako je prekršila zakon. Nevladine su organizacije, kao i sloboda medija i neovisno sudstvo, ključne kako bi se osiguralo da se javne ovlasti i resursi koriste u javnom interesu.


Cage

Nevladine organizacije, zato što daju tako važan doprinos zaštiti prava i demokracije, štiti niz ljudskih prava navedenih u obvezujućim sporazumima koje su potpisale sve vlade Europske unije. Ta prava uključuju slobodu udruživanja i okupljanja te slobodu izražavanja i pristupa informacijama. Može ih se pronaći u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskih pravima i različitim sporazumima UN-a vezanima uz ljudska prava.

Na čemu će Liberties raditi?

EU puno pomaže nevladinim organizacijama van svojih granica tako što im daje sredstva, obuku i koristi politički pritisak kako bi ih zaštitila. No, unutar EU je drugačija priča. EU daje određenu financijsku podršku nevladinim organizacijama, no obično u svrhe provođenja određenih projekata kao što su istraživanja ili usluge poput pravnog savjetovanja ili obučavanja.

Liberties želi da EU podržava i štiti nevladine organizacije koje rade na promicanju prava, demokracije i vladavine prava (temeljne vrijednosti EU) unutar Europske unije. Tražimo EU da poduzme niz koraka. Prvo, EU bi trebala uspostaviti novi fond za podršku takvim nevladinim organizacijama. On bi trebao davati zajmove koji pomažu kod osnovnih troškova funkcioniranja nevladinih organizacija, umjesto da se financiraju pojedinačni projekti. Fond bi trebao podržavati nevladine organizacije i da se obrate sudu te prate i reagiraju na vladine mjere koje krše temeljne vrijednosti EU. Drugo, EU bi trebala omogućiti trening nevladinim organizacijama kako bi im pomogla da educiraju javnost i izgrade bazu podrške za prava, demokraciju i vladavinu prava. Treće, Liberties želi da Europska komisija prati restrikcije nametnute nevladinim organizacijama, objavljuje javne izjave podrške nevladinim organizacijama kada su na meti vlade i koristi diplomatski pritisak kako bi ih zaštitila. Četvrto, Liberties želi da EU uspostavi minimum standarda u zakonodavstvu EU kako bi se zaštitila sloboda nevladinih organizacija.

napad na civilno društvo , sloboda nevladinih organizacija