Tech & Rights

Talijanske nevladine organizacije uče kako koristiti strateško parničenje u svrhu postizanja društvene promjene

CILD je nedavno održao radionicu o tome kako koristiti strateške parnice u svrhu postizanja društvene promjene s fokusom na goruća pitanja u Italiji, uključujući diskriminaciju Roma i migranata.

by Federica Brioschi
Predstavnici nevladinih organizacija na radionici su učili kao pomoću strateškog parničenja ostvariti društvenu promjenu.
"Radionica o osnovama strateškog parničenja" održana je 28. i 29. studenoga u organizaciji talijanske Koalicije za građanska prava i slobode (CILD) te uz podršku Open Society's Justice Initiative.
Stručnjaci iz Justice Initiative dali su odvjetnicima i djelatnicima različitih talijanskih nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima - primjerice LGBT pravima, pravima migranata i Roma te kaznenim pravom (Progetto Diritti, A Buon Diritto, Diritto do Sapere, Cittadinanzattiva, Antigone, Rete Lenford, Asgi, Arci, Avvocati per Niente, L’altro Diritto) - dragocjeni uvid u to kako koristiti strateške parnice u svrhu postizanja društvene promjene.

Strateško parničenje za društvenu promjenu

Prvi dan radionice započeo je brzim pregledom značenja strateških parnica i toga kako se taj alat može koristiti u talijanskom kontekstu. Sudionici su zatim diskutirali o učincima strateških parnica na političkoj, zakonskoj i društvenoj razini. Stručnjaci OSF Justice Initiative savjetovali su ih kako planirati strateške parnice kako bi one bile što učinkovitije.

Drugog dana radionice fokus se prebacio na to kako graditi predmet, pogotovo u kontekstu Europskog suda za ljudska prava: stil pisanja, koje stvari uključiti, koje pogreške izbjegavati...

Nakon tog uvoda, bavili su se na pitanjem uključenja zajednice u plan strateškog parničenja. Otvoreno se raspravljalo o jakim i slabim točkama uključenosti zajednice u stratešku parnicu. Stručnjaci su naglasili koliko je bitno osmisliti komunikacijski plan koji podržava samu parnicu.

Kako bi teoriju strateškog parničenja iskušali u praksi, sudionici su se kasnije podijelili u četiri grupe i bavili se s četiri konkretna slučaja vezana uz ljudska prava: posvajanjem; uvođenjem kaznenog djela mučenja u Italiji; diskriminacijom Roma u kontekstu prikupljanja njihovih osobnih podataka i diskriminacijom migranata iz perspektive neuspjeha talijanske države da im osigura pristup besplatnoj pravnoj pomoći.

Snažnije civilno društvo

Komentari sudionika radionice bili su vrlo pozitivni. Istaknuli su kako im je ona pomogla da steknu veće znanje o strateškim parnicama i razviju drugačiji način promatranja svojih predmeta, ne samo iz pravne perspektive, već i one komunikacijske i aktivističke.

Dodatni cilj radionice bio je i ojačati partnerstvo te suradnju različitih organizacija civilnog društva, čak i ako se one bave različitim temama, a sve s ciljem osnaživanja talijanskog civilnog društva i njegova kapaciteta da ostvari društvenu promjenu!

Europski sud za ljudska prava , ECHR , ECtHR , ljudska prava , pravosudna inicijativa , strateško parničenje , radionica , Cild