Democracy & Justice

Njemačka: zastarjeli zakon ugrožava građanski aktivizam

Berlinska porezna uprava ukinula je dobrotvorni status njemačkoj organizaciji koja se bavi ljudskim pravima i zaštitom okoliša. Time otežava građanima da kažu političarima svoje stavove.

by Jascha Galaski
Fotografija: Ansgar Scheffold on Unsplash

Svi mi želimo da naši lideri iskoriste moć koju smo im povjerili za dobrobit društva. Kako bi to ostvarili, zabrinuti građani se udružuju i osnivaju organizacije za ljudska prava i demokraciju.

U Njemačkoj se organizacije koje se bave temama koja su u interesu javnosti kvalificiraju za dobrotvorni status. Taj im status omogućava da ne plaćaju porez na donacije.

Da bi dobila takav status, organizacija se mora baviti specifičnim aktivnostima. Njemački zakon predviđa 24 aktivnosti (verzija na engleskom).

Popis uključuje aktivnosti kao što su unaprjeđenje jednakih prava za žene i muškarce, religija ili spašavanje života. Uključuje i različite ciljeve, kao što su unaprjeđenje uzgoja biljaka, aviomodelarstva ili sportova za pse.

No, popis ne uključuje aktivnosti koje su vezane uz unaprjeđenje ljudskih prava ili socijalne pravde. Niti uključuje zaštitu klime kao aktivnost od javnog interesa.

Ukinut status organizacije Campact

Njemačka organizacija Campact zalaže se za zaštitu klime i temeljna prava.

Berlinska porezna uprava u ponedjeljak je ukinula njezin dobrotvorni status, navodeći da neke od aktivnosti te organizacije nemaju dobrotvornu svrhu i da su "previše političke".

Za organizaciju koja pokušava služiti javnom dobru to je frustrirajuće. Frustrirajuće je i za školarce koji svakog petka marširaju ulicama uz Compact kako bi se borili za bolju budućnost.

Campact nije izoliran slučaj. Ranije ove godine povučen je i status francuske organizacije Attac.

Ljudska prava i zaštita okoliša nadilaze stranačke zabrinutosti

Organizacije poput Campacta i Attaca posvećene su tome da osiguraju da svi možemo živjeti dostojanstven život i da ne ubijamo naše stanište. Ovdje je riječ o javom interesu koji nadilazi politiku.

Europske vlade su se obvezale štititi ljudska prava i okoliš putem Europske konvencije o ljudskim pravima i Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Zaštita okoliša i temeljnih prava su dio i njemačkog Ustava. Različite stranke ga možda interpretiraju na drugačiji način, ali ciljevi nadilaze stranačke zabrinutosti.

Organizacije civilnog društva nas štite

U doba povećanog ograničavanja prostora za organizacije civilnog društva, takve slučajeve treba shvatiti ozbiljno. Gubitak dobrotvornog statusa ugrožava financiranje Campacta i samo njegovo postojanje. Vlada mora obnoviti njegov status i reformirati zastarjeli zakon.

Organizacije civilnog društva nas štite. One podržavaju vladavinu prava tako da pozivaju vlade na odgovornost pred zakonom. Informiraju nas o političkim raspravama koje bi mogle otjecati na naša prava i kvalitetu života. Pokušaj rezanja njihovih financijskih sredstava predstavlja napad na našu demokraciju.

organizacije civilnog društva , sloboda nevladinih organizacija , Europska konvencija o ljudskim pravima , Bundestag , Njemačka