Tech & Rights

#MeAndMyRights: masovni nadzor, privatnost i demokracija

U ovom serijalu naučili smo o masovnom nadzoru, privatnosti i demokraciji. No, kako se sve to uklapa?

by Israel Butler

Posljednjih nekoliko članaka bavili su se teorijom. Pokušao sam objasniti da je privatnost vitalna za demokraciju zbog dva razloga. Prvo, zašto što nam omogućava da stvaramo nova pravila, što sam nazvao društvenom inovacijom. Društvena inovacija oslanja se na privatnost jer smo bez privatnosti podložni društvenoj kontroli i oklijevamo kritizirati ili ne složiti se s mišljenjem većine. Privatnost dopušta kreatorima javnog mnijenja (kao što su filozofi, izumitelji ili aktivisti koji provode kampanje) da kreiraju nove ideje o tome kako bismo trebali živjeti. Na taj se način naši društveni običaji i zakoni razvijaju kroz vrijeme. Drugi razlog zašto je privatnost vitalna za demokraciju jest taj da ona omogućava kreatorima javnog mnijenja (kao što su novinari ili aktivisti) da istražuju i propitkuju poštuju li naši lideri postojeća pravila. Bez privatnosti, kreatori javnog mnijenja izlažu se osveti onih koje istražuju.

Pročitajte prijašnje članke iz serijala #MeAndMyRights

Kako se u sve to uklapa masovni nadzor? Gotovo sve što radimo u današnje vrijeme uključuje korištenje telekomunikacijskih tehnologija, a pogotovo interneta. Ne samo da većinu naše komunikacije obavljamo koristeći mobitele, poruke, e-mailove ili stranice društvenih mreža. Mi koristimo naše mobitele, laptope, kompjutore, tablete, pametne satove i e-čitače za čitanje vijesti, gledanje filmova, slušanje glazbe, kupovinu, plaćanje računa i poreza, bankarstvo, čitanje knjiga i magazina, zakazivanje sastanka kod liječnika ili savjetnika ili istraživanje naših interesa. I hranimo te naprave s mnogo informacija koje tada putuju preko interneta kako bi ih se pohranilo negdje u nekoj bazi podataka, poput naše lokacije, našeg načina prehrane, našeg vježbanja, otkucaja srca ili ruta kojima odlazimo na posao.

Masovni nadzor znači da se te informacije snimaju i da su dostupne službama sigurnosti. Mi više nemamo kontrolu nad tim tko ima pristup informacijama o nama. Masovni nadzor je ubio privatnost na internetu. To možda ne bi bilo jako važno da ne koristimo internet. No, danas se gotovo sve u našim životima odvija na internetu ili se snima na internetu. A to znači da masovni nadzor guši društvenu inovaciju i demokratsku odgovornost.

Ako želite detaljnije informacije ili vas zanimaju dokazi i istraživanja na koja se pozivamo, ovdje možete pogledati naše cjelovito izvješće 'Sigurnost kroz ljudska prava'.


demokracija , masovni nadzor , #MeAndMyRights