Democracy & Justice

Novi prijedlog politike: korištenje proračuna EU za zaštitu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava

U trenutku kad EU počinje razgovore o novom Višegodišnjem financijskom okviru, Liberties daje prijedloge kako očuvati europske vrijednosti pomoću proračuna EU: model uvjetovanosti fondova EU i novi fond za podršku proeuropskim nevladinim organizacijama.

by Israel Butler
EU nailazi na probleme kad pokušava iskoristiti svoje postojeće pravne i političke ovlasti kako bi uvjerila vlade poput onih u Mađarskoj i Poljskoj da ukinu svoje retrogradne politike. Vrijeme je da EU iskoristi svoj najjači alat uvjeravanja: ekonomsku moć. Predstojeći Višegodišnji financijski okvir (VFO) mogao bi biti posljednja prilika da EU poduzme učinkovite mjere kako bi očuvala svoje vrijednosti s obzirom na stalni rast popularnosti krajnje desnih stranaka koji će ograničiti prostor manevra EU u budućnosti.

Europska komisija, Parlament i nacionalne vlade počinju pregovore o novom VFO-u. Ovaj će sporazum utvrditi s koliko će novaca EU raspolagati i kako će ga ona trošiti u narednih pet do sedam godina nakon 2020. VFO za period od 2014. do 2020. godine iznosi bilijun eura, odnosno EU ima godišnji proračun od oko 155 milijardi eura.

Liberties je objavio dokument u kojem daje dva prijedloga kako bi EU mogla iskoristiti novi VFO za zaštitu i promicanje demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.

Sažetak preuzmite ovdje.

Cjeloviti dokument preuzmite ovdje.

Preuzmite sažetak na: bugarskom, španjolskom, litavskom, francuskom, rumunjskom, talijanskom, uskoro više...

Prvi je model koji bi omogućio EU da ukine Europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) kad država članica krši vladavinu prava. Sve vlade EU dobivaju ESIF kao pomoć kojom će poboljšati svoje ekonomije. U razdoblju od 2014. do 2020. godine sredstava ESIF-a iznosila su 450 milijardi eura. Krajnji cilj EU je 'promicati mir, svoje vrijednosti i dobrobit svojih naroda'. Dakle, dopuštanje vladama da imaju korist od milijardi eura dok istodobno podrivaju vrijednosti EU suprotno je samoj svrsi EU. Liberties objašnjava kako bi vrlo male promjene zakonodavstva, kojima bi se samo provela postojeća sudska praksa Suda Europske unije, omogućile EU da ukine sredstva za vlade koje uništavaju vladavinu prava. Ako bi neki od tih rezova štetili općoj javnosti, Komisija bi mogla dopustiti financiranje određenih projekata ili bi jednostavno preuzela upravljanje tim sredstvima od nacionalnih vlada.

Drugi model koji Liberties predlaže je novi fond Europske unije koji bi podržavao nevladine organizacije u promicanju i zaštiti europskih vrijednosti. Nazivamo ga Instrumentom za europske vrijednosti. Nevladine organizacije su, kao i neovisno sudstvo i slobodni mediji, vitalne za promicanje i zaštitu europskih vrijednosti. Zbog toga se nevladine organizacije koje se bave europskim vrijednostima sve češće suočavaju s restrikcijama, uključujući kampanje blaćenja i rezanje sredstava. EU bi davanjem podrške nevladinim organizacijama pomogla u jačanju participativne demokracije, zakonske odgovornosti vlade i pravnih standarda koje nevladine organizacije podržavaju. Što je još važnije, financiranje nevladinih organizacija pomoglo bi kreirati podršku iz baze za europske vrijednosti (tzv. grassroots podršku). To bi otežalo autoritarnim političarima da dobivaju podršku dok istodobno potkopavaju zaštitu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.

EU trenutno ne daje sredstva nevladinim organizacijama u državama članicama koja bi bila namijenjena promicanju i zaštiti europskih vrijednosti. Nasuprot tome, EU troši nekoliko milijardi eura kako bi podržavala te aktivnosti u državama izvan EU. Glavni izvori sredstava koje nevladine organizacije dobivaju za promicanje i zaštitu europskih vrijednosti unutar EU su vlade Norveške, Islanda i Lihtenštajna (160 milijuna eura od 2009. do 2014. godine u središnjoj i istočnoj EU) i nekoliko filantropskih zaklada (225 milijuna eura u 2015. u zapadnoj EU). Liberties predlaže da bi visina sredstava u novom fondu EU za sedmogodišnje razdoblje trebala iznositi dvije milijarde eura kako bi se postigla usklađenost s podrškom koju EU pruža nevladinim organizacijama izvan EU.

Instrument za europske vrijednosti trebao bi stremiti izgradnji zdravog sektora nevladinih organizacija koji je dovoljno snažan da pozove vlade na odgovornost oko njihovih zakonskih obaveza i pomogne javnosti da se uključi u proces donošenja zakona i politika. Još bitnije, novi fond bi trebao pomoći nevladinim organizacijama da izgrade kapacitete učinkovite komunikacije s javnošću kako bi kreirali podršku iz baze za europske vrijednosti.

Instrument za europske vrijednosti trebali bi voditi neovisni operatori fonda. To bi bile organizacije koje nisu ovisne o vladi i vjerskim ili političkim grupacijama. Operatori bi bili neovisni o EU i ne bi bili obvezni primjenjivati restriktivna financijska pravila EU koja priječe ili odvraćaju manje nevladine organizacije da apliciraju za potpore.

Autoritarni populisti i dalje jačaju te nastavljaju provoditi politike kako bi ukinuli pluralističku demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. Instrument za europske vrijednosti jedinstvena je prilika da EU napravi stratešku intervenciju koja bi ujedinila mišljenje javnosti oko europskih vrijednosti. Politički pritisak EU bit će manje učinkovit te je manja vjerojatnost korištenja alata EU za primjenu takvog pritiska ako ne postoji podrška iz baze za europske vrijednosti. EU treba posvetiti sredstva za podršku nevladinim organizacijama kako bi one promicale i štitile demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava, ali i ukinuti sredstava ESIF-a za autoritarne vlade koje uzimaju novac EU dok istodobno uništavaju osnovna načela na kojima je Unija utemeljena.

Sažetak preuzmite ovdje.

Cjeloviti dokument preuzmite ovdje.

Preuzmite sažetak na: bugarskom, španjolskom, litavskom, francuskom, rumunjskom, talijanskom, uskoro više...

budžet , Europska unija , organizacije civilnog društva , financiranje , sloboda nevladinih organizacija , Višegodišnji financijski okvir