Tech & Rights

EU ima brojne alate za promicanje prava i demokracija - Libertiesov izvještaj

Europska komisija priprema svoje prvo izvješće o tome kako se vlade u EU odnose prema ljudskim pravima. Liberties je, uz pomoć svojih članica, poslao svoju procjenu, kao i prijedloge kako EU može bolje zaštititi naše temeljne vrijednosti.

by Linda Ravo

EU je već usvojila neke od naših prijedloga oko toga kako bi mogla bolje štititi naša prava i održavati zdravlje demokracije. Primjerice, novi fond za organizacije koje se bave pravima i demokracijom te mogućnost ukidanja sredstava autoritarnim vladama. Novo izvješće Europske komisije, koje bi se objavljivalo na godišnjoj razini, još je jedna od naših ideja. Taj godišnji "pregled" mogao bi ukazati na probleme u državama EU u njihovu začetku. To bi omogućilo Europskoj uniji da se uključi u ranoj fazi, kada je lakše odgovoriti na prijetnje demokraciji, za razliku od situacije u Mađarskoj i Poljskoj.

Komisija će izvješće objaviti u rujnu. Trenutačno još prikuplja informacije o situaciji. Liberties je poslao vlastito izvješće koje sadrži informacije koje dobili od nekih od naših članica.

Naše izvješće "pokriva" osam zemalja Europske unije: Bugarsku, Hrvatsku, Mađarsku, Italiju, Nizozemsku, Poljsku, Rumunjsku i Španjolsku. Ono pokazuje da prijetnje demokraciji i pravima u EU nisu problem samo u državama kojima vladaju vlade s autoritarnim agendama, kao što su Poljska i Mađarska. Iako je situacija u tim državama mnogo ozbiljnija, slične trendove možemo vidjeti i u drugim dijelovima EU. Ove nas četiri stvari najviše brinu:

  • Sudovi nisu dovoljno neovisni i učinkoviti. To je velik problem - kada stvari u životu krenu loše i trebamo se obratiti sudu, a želimo imati šansu ispričati svoju stranu priče i nekog nepristranog tko će donijeti poštenu odluku.
  • Korupcija u vladi je i dalje vrlo česta u nekim zemljama i mnoge vlade nisu uspješne u razotkrivanju slučajeva korupcije i sankcioniranju korumpiranih političara. Ako je vlada korumpirana, to znači da političari donose odluke koje, umjesto nas, na prvo mjesto stavljaju vlastite prijatelje i obitelj.
  • Mediji ne mogu raditi svoj posao kako treba: u nekim slučajevima novinari ne mogu slobodno izvještavati zato što vlada kontrolira javnu televiziju. U drugima, novinari se boje objaviti svoje istrage zato što strahuju od tužbi ili napada. Ponekad, neovisne medijske kompanije jednostavno nemaju sredstva za isplatu plaća novinarima. Ako želimo zdravu demokraciju, trebamo i slobodne i neovisne medije kako bismo mogli pratiti što naše vlade rade.
  • Nekoliko vlada otežava ljudima suradnju putem osnivanja udruženja ili održavanja mirnih prosvjeda. To nam otežava da se organiziramo kako bismo jednoglasno govorili te natjerali političare da obrate pažnju na naša mišljenja.

Liberties je liderima EU uputio brojne prijedloge kako riješiti te probleme. Primjerice:

  • EU bi mogla češće tužiti zemlje koje krše pravo EU kako bi pomogla zaštititi neovisne medije i zaustaviti korupciju. Trenutačno, Europska komisija ne pokreće uvijek te postupke iako ima ovlasti to činiti.
  • EU bi mogla primijeniti veći politički pritisak na vlade koje namjerno napadaju demokraciju i prava. Primjerice, Europska komisija bi u izvješće mogla uključiti preporuke za vlade. Tako bi bilo jasnije što se očekuje da svaka država učini kako bi riješila probleme koje je Komisija primijetila. Međutim, Komisija ne planira uključiti preporuke.
  • EU bi mogla osigurati da organizacije koje pomažu adekvatno funkcioniranje demokracije imaju dovoljno novca. Primjerice, neovisni novinari i skupine koje se bave pravima i demokracijom. One su važne kako bi se osiguralo da javnost sudjeluje u dobro informiranoj raspravi o tome što vlada radi. Uz to, one pomažu javnosti da kaže političarima svoje probleme i pokreću postupke na sudu kada vlade ignoriraju zakon.

Cijelo izvješće preuzmite ovdje.

vladavina prava , demokracija