Tech & Rights

Mogu li aplikacije za praćenje Covida-19 poštovati ljudska prava?

Govori se da aplikacije za praćenje Covida-19 štite javno zdravlje. No, rade li to? I koja je cijena za našu privatnost i druga prava?

by LibertiesEU

Pogledajte i podijelite kako biste nas, ali i naše članice, podržali u pokušaju da osiguramo transparetnost.

#TrackTheTrackers

GDPR , transparentnost , pravo na privatnost , digitalna privatnost , #trackthetrackers