Online izdanja ne mogu biti odgovorna za komentare

Europski sud za ljudska prava poništio je presudu mađarskog Ustavnog suda o komentarima na internetu. Mađarski je sud presudio da su Tartalomszolgáltatók Egyesülete (Hungarian Content Providers' Association - MTE) i Index.hu odgovorni za nezakonite komentare objavljene na njihovim strancima, iako su oni naknadno uklonjeni. Sada je sud u Strasbourgu ustvrdio suprotno. HCLU, koji je i ranije kritizirao presudu mađarskog suda, vjeruje da će odluka ECtHR-a promijeniti tamošnju praksu.