Hrvatski mediji izjveštavaju o garaži za mučenje migranata

Portal H-alter izvještava kako su posljednjih pola godine pojavila su se višestruka svjedočanstva koja ukazuju na to da hrvatska policija pritvara i muči izbjeglice i migrante u garaži u policijskoj postaji u Korenici, u Hrvatskoj. Garaža s plavim vratima, u kojoj, kako se opisuje u svjedočanstvima, a i u posljednjem izvještaju Border Violence Monitoringa, izbjeglice i migranti bivaju pretučeni i izgladnjivani, nalazi se svega par metara od dječjeg igrališta. Više ovdje.