Nizozemsko Vijeće za školstvo: mora se poboljšati uključivost obrazovanja

Dvije godine nakon što je predstavljena ideja u uključivom obrazovanju, mnogi učenici s fizičkim ili mentalnim invaliditetom još uvijek nemaju pristup adekvatnom obrazovanju, tvrdi nizozemsko Vijeće za školstvo. Škole su, prema planu, obavezne pružati dodatnu podršku učenicima koji pate od poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD), autizma ili kroničnih oboljenja. U svakoj od regiji, škola se mora specijalizirati za određeni oblik invaliditeta. Vijeće tvrdi da gotovo da ne postoji dogovor o tome koja će se škola specijalizirati za koji tip učenika.