Dalekosežne posljedice ako Irci uspiju osporiti Privacy Shield

Irska organizacija za privatnost Digital Rights Ireland pokušat će osporiti valjanost Privacy Shielda, novog sporazuma o razmjeni podataka između EU i SAD-a. Ona propitkuje njegovu prikladnost jer odredbe sporazuma nisu utemeljene u američkom zakonu i tvrde da on ne rješava probleme svog prethodnika, Safe Harbor sporazuma, za koji se pokazalo da nije adekvatno štitio prava EU građana. Predmet bi mogao završiti na Europskom sudu, imati utjecaj na novo zakonodavstvo, uspostaviti novu sudsku praksu i redefinirati granice trgovinskih odnosa EU i SAD-a.