Poljska odluka o odbijanju tražitelja azila je protuzakonita

Helsinška zaklada za ljudska prava poslala je pismo poljskom ministru unutarnjih poslova oko nezakonite zabrane ulaska strancima koji traže međunarodnu zaštitu u Poljskoj (pogotovo državljanima Tadžikistana i Čečenima). Ta praksa, koju se trenutno može vidjeti i u Mađarskoj, Bugarskoj i Makedoniji, primjer je sramotne politike odvraćanja ljudi koji traže zaštitu od europskih granica. Nečuveno je da sada Poljska, čiji su građani kroz povijest mnogo puta tražili utočište u inozemstvu, odbija zaštititi ljude koje njihove vlade izlažu sličnoj represiji.