Nizozemac na doživotnoj robiji dobio priliku za resocijalizaciju

Okružni sud u Haagu naredio je nizozemskoj vladi da zatvoreniku koji služi doživotnu kaznu dopusti da sudjeluje u programu resocijalizacije godinu i pol dana prije revizije njegove kazne. To traže kako bi se radilo na njegovom povratku u društvu. Muškarac je u zatvoru proveo 23.5 godine. Osuđenik se pozvao na Vinter presudu, u kojoj je ESLJP presudio da je doživotna kazna zatvora nehumana "ako ne sadrži nikakvu mogućnost puštanja" te je obvezao države članice da preispitaju doživotne kazne nakon 25 godina. Državni tajnik Dijkhoff trenutno radi na takvoj proceduri.