Javno vrijeđanje njemačkih policajaca zaštićeno je slobodom govora

Javna upotreba izraza "ACAB" ("all cops are bastards") sama po sebi nije kažnjiva jer je riječ o slobodi govora. Do tog je zaključka došao Savezni Ustavni sud u dva slučaja nogometnih navijača koji su držali transparent na kojem je stajalo "ACAB" ili su taj izraz isticali na hlačama. Zakoni o kleveti, kao što je odjeljak 185 Kaznenog zakona, mogu ograničiti pravo na slobodu izražavanja, no izjava se mora odnositi na definiranu skupinu ljudi. Sud je smatrao da izjave nisu bile upućene na račun točno određenih policajaca.