Talijani još čekaju adekvatnu zaštitu LGBT prava

Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije obilježava se 17. svibnja. Arcigay, talijanska udruga za LGBT prava, pokrenula je kampanju koja se bavi nedostatkom učinkovitog zakonodavstva protiv diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Italiji. Talijanski premijer najavio je 2015. da će 2016. godina biti godina životnog partnerstva i adekvatnog zakona protiv diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili identifikacije. Koliko dugo Talijani još trebaju čekati na provedbu takvog zakona?