'Više demokracije za više Europe': pokrenuta paneuropska kampanja otpora neliberalnim demokracijama

Kampanja je reakcija na neliberalne trendove koji su u porastu u Istočnoj Europi, a namjera je potaknuti i ohrabriti građane da ostanu predani ljudskim pravima, liberalnoj demokraciji i vladavini prava.

Organizacije civilnog društva iz Hrvatske (CROSOL), Latvije (LAPAS) i Slovenije (SLOGA) pokrenule su paneuropsku internet kampanju protiv porasta neliberalnih demokracija u Europi.

Kampanja pod nazivom "Više demokracije za više Europe" je reakcija na neliberalne trendove koji su u porastu u Istočnoj Europi, a njena je namjera potaknuti i ohrabriti građane ovih zemalja da ostanu predani ljudskim pravima, liberalnoj demokraciji i vladavini zakona.

Slika neliberalne demokracije

Grafitere u četiri zemlje zatražili smo da oslikaju neliberalne trendove na zidovima u svojim zemljama. Rezultat njihova rada može se vidjeti u ovom videu.

Fenomen neliberalnih demokracija svodi demokraciju na puko višestranačje, dok ostale temeljne komponente za pretpostavku funkcioniranja demokratskog, pluralističkog društva pokušava ugušiti ili institucionalno marginalizirati. Tako, primjerice, političke vođe tzv. neliberalnih demokracija direktno osporavaju ljudska prava vezana za slobodu okupljanja, udruživanja i izražavanja.

Prigrliti demokraciju i prava

Na udaru se nalaze kritičke organizacije civilnog društva, nezavisni mediji kao i nezavisno sudstvo te ostale institucije zadužene za zaštitu ljudskih prava i funkcioniranje demokracije. Ovaj fenomen bio je poznat van granica EU, ali zadnjih par godina počeo se širiti i unutar njenih granica.

Ovom kampanjom želimo poslati drugačiju poruku iz istočnoeuropskih država. Vjerujemo da su neliberalne demokracije oboljele demokracije. Također vjerujemo da se Europa mora promijeniti i prigrliti više demokracije i omogućiti čvršću zaštitu svih vrijednosti ljudskih prava - od građanskih i političkih do društveno-ekonomskih prava. Želimo živjeti u društvima gdje liberalna prava ne marginaliziraju društveno-ekonomska prava, i obrnuto.

Ideja solidarnosti i demokracije u Europi mora živjeti. Više demokracije za više Europe!

Dodatne informacije o kampanji možete preuzeti putem ove poveznice.

Trebate prihvatiti funkcionalne preferencijalne kolačiće kako biste vidjeli ovaj sadržaj.