Zastrašivanje liječnika ograničava mogućnost pobačaja u Italiji

U Italiji su liječnici koji se zalažu za pravo izbora iznimno rijetki, a u nekim je regijama gotovo nemoguće pronaći liječnika koji je voljan izvesti pobačaj.
Talijanski zakon o pobačaju sadržava opasnu rupu koja liječnicima omogućava da odbiju izvesti postupak. Pobačaj je, dakle, dozvoljen na papiru, ali gotovo ga je nemoguće provesti u praksi, dok su liječnici koji se zalažu za pravo izbora izloženi diskriminaciji, tvrdi Vijeće Europe.

U Italiji se, time što im se ograničava pristup sigurnom pobačaju, rutinski krše prava žena. Dobrovoljni prekid trudnoće je legalan u Italiji, no većina liječnika se poziva na prigovor savjesti i odbijaju pomagati ili izvesti taj postupak.

Drugim riječima, pobačaj je možda dozvoljen na papiru, no gotovo ga je nemoguće dobiti.

Međutim, ne zabrinjava samo kršenje prava žena na zdravlje. Ginekolozi i porodničari koji zagovaraju pravo izbora u Italiji su izloženi aktivnoj diskriminaciji, pa čak i mobingu, a neki čak tvrde "da ih se getoizira".

Vijeće Europe osudilo je zabrinjavajuću situaciju u Italiji u nedavnoj odluci oko pritužbe CHIL-a, najvećeg talijanskog sindikata.

Opasna 'klauzula o bijegu'

Prekid trudnoće u Italiji je legalan od 1978. godine, kada je prihvaćen Zakon 194, no Italija i dalje nije država za žene koje žele siguran pobačaj.

U teoriji, žena može odlučiti prekinuti trudnoću tijekom prvih 12 tjedana. Međutim, Zakon 194 ima u sebi opasnu rupu koja liječnicima dozvoljava da odbiju izvesti pobačaj ili pomoći u tom postupku iz vjerskih ili moralnih razloga, tako da se pozovu na "prigovor savjesti".

Na prigovor savjesti poziva se do 70 posto talijanskih liječnika, dok je u nekim regijama doista nemoguće pronaći nekoga tko ga ne izražava (u Moliseu, Basilicati, Siciliji i Apuliji između 86 i 93 posto liječnika odbija izvesti pobačaj).

Zašto liječnici odbijaju izvoditi pobačaje? U tome sigurno veliku ulogu ima Katolička crkva. U Italiji je utjecaj Vatikana uvijek bio vrlo jak, pogotovo u sektoru zdravstva i obrazovanja; zato ne iznenađuje kada se čuje da Katolička crkva ohrabruje bolnice da zapošljavaju ginekologe i porodničare koji se protive pravu izbora.

Tajni pobačaji

Talijanske žene koje trebaju pobačaj često su prisiljene otići u inozemstvo ili zaobilaziti vlasti kako bi se podvrgnule ilegalnom zahvatu. Broj postupaka koji se izvode u tajnosti je u porastu, što iznimno zabrinjava jer takve situacije nose značajne rizike za zdravlje i dobrobit žene.

Službeni podaci procjenjuju da se svake godine diljem zemlje izvede oko 15.000 takvih pobačaja, no mnogi tvrde da je stvarna brojka zapravo veća.

Kako sada stoje stvari, u Italiji je pravo žena na zdravlje i samoodređenje ozbiljno ugroženo. Mora se učiniti više kako bi se osiguralo da žene koje se odluče prekinuti trudnoću mogu to učiniti na siguran način, pri čemu je ključno osigurati da se liječnike koji se odlučuju izvesti pobačaj ne diskriminira.