180 preporuka Poljskoj u univerzalnom periodičnom izvješću UN-a

Poljska vlada prihvatila je više od 140 od ukupno 180 preporuka koje je dobila oko vladavine prava, borbe protiv diskriminacije i slobode govora.

Vladavina prava

To je treći puta da je Poljska prošla kroz proces Univerzalnog periodičnog izvješća. No, ovogodišnje je izvješće, koje je održano 22. rujna, za razliku od prethodnih uključivalo preporuke koje su se ticale zaštite temelja demokratske pravne države.

Aktualna ustavna kriza i neovisnost sudstva bile su među ključnim temama na koje su se preporuke odnosile. Poljska vlada prihvatila je preporuke, no tvrdila je da su promjene u funkcioniranju tijela kao što je Ustavni sud provedene u skladu s mišljenjem Venecijanske komisije i međunarodnim standardima.

Sloboda medija

Vlada je prihvatila i preporuke za zaštitu slobode govora i informacija u javnim medijima. U isto vrijeme, objavila je da "nema nikakav utjecaj na sadržaj koji se pojavljuje u javnim medijima".

Slične tvrdnje bile su uključene u vladino izvješće predano Vijeću za ljudska prava početkom ove godine. Vlada je u izvješću naglasila "da su sloboda izražavanja i sloboda masovnih medija neka od temeljnih načela sadržanih u poljskom Ustavu. Trenutno razmatramo pokretanje dodatnih mehanizama kako bismo poboljšali pluralizam medija i pristup mjerama masovne komunikacije".

Međutim, u izvješću nije otkriveno koliko je novinara otpušteno s javnih medija od ožujka 2016. godine i nije predstavljen precizni opis planiranih reformi.

Diskriminacija

Jedno od ključnih pitanja koje se pojavilo u preporukama za Poljsku je borba protiv diskriminacije i zločina mržnje. Vlada nije prihvatila preporuke koje su pozivale na ponovno uspostavljanje Vijeća za prevenciju rasne diskriminacije, ksenofobije i povezane netolerancije, tvrdeći da ovlasti Vijeća obavljaju druga administrativna tijela.

Vlada je prihvatila preporuke oko borbe protiv zločina mržnje koje su sugerirale proširenje kataloga zločina mržnje tako da se uključe djela motivirana homofobijom i transfobijom.

Vlada je prihvatila i preporuke da nastavi s politikama oko prava osoba s invaliditetom i implementira presude Europskog suda za ljudska prava o pristupu pobačaju.

Izjava HFHR-a

HFHR je tijekom sjednice objavio izjavu naglašavajući aktualnu ustavnu krizu, prijetnje neovisnosti medija i sužavanje operativnog prostora civilnog društva.

HFHR je u izjavi izrazio nadu da će vlada pravilno revidirati i implementirati prihvaćene preporuke. S druge strane, organizacija je izrazila svoju zabrinutost oko procesa "demokratskog nazadovanja" u Poljskoj i posljedične krize vladavine prava.

Priopćenje HFHR-a dostupno je ovdje.