Za provođenje nadzora potreban je sudski nalog

Odlukom suda u Strasbourgu u slučaju iz Mađarske utvrđeno je kako je nadzor - kojeg vlasti provode bez ikakve kontrole - nespojiv s europskim standardima o ljudskim pravima.
Dva odvjetnika dobila su slučaj protiv Mađarske oko zakona o tajnom nadzoru.
Mađarska vlada sada mora ishoditi sudski nalog ako želi provoditi mjere nadzora.
Odluka Europskog suda ljudskih prava mogla bi biti u interesu cijele Europe.

Tužba, koju su uložili izvršni direktor HCLU-a i jedan od njegovih odvjetnika, bavila se time je li za provođenje tajnog nadzora u svrhu nacionalne sigurnosti dovoljno pribaviti dozvolu člana vlade, dakle ministra, ili pak je potrebno imati neovisnu, u idealnom slučaju pravosudnu, kontrolu nad aktivnostima praćenja.

Kontrolni mehanizam

Ulagatelji tužbe su, kao potencijalne mete praćenja, tvrdili da se njihovo pravo na privatnost narušava ako praćenje ne prati mehanizam kontrole koji je neovisan od vlade i institucija koje provode nadzor.

To je posebno bitno jer, zbog tajnovitosti tog tipa nadzora, pogođene osobe obično nisu svjesne činjenice da ih se prati zbog čega ne mogu uživati prava koja ih štite od takvih aktivnosti.

Iako je mađarski Ustavni sud 2013. ustvrdio kako je taj zakon u skladu s tamošnjim Ustavom, Europski sud za ljudska prava sada ga je proglasio nekompatibilnim s Konvencijom o ljudskim pravima.

Odluka suda znači da mađarske vlasti, umjesto provođenja masovnog prikupljanja podataka bez ikakve diskriminacije, moraju pribaviti sudski nalog za prikupljanje podataka za svaki pojedinačni slučaj.

Presuda za ostatak Europe

Presuda je tim bitnija jer ona očito nije donesena pod utjecajem prijetnje terorizma u Europi, čime se daje veća snaga konceptu prema kojem pravne presude postavljaju standarde ponašanja vlade, dok se limitirane iznimke dopuštaju samo u izvanrednim okolnostima.

Presuda suda u Strasbourgu - koja za posljedicu ima to da mađarski parlament mora promijeniti svoj zakon o nadzoru u svrhu nacionalne sigurnosti - mogla bi utjecati i na druge slične prakse u ostatku Europe.