Djeca bez državljanstva u sivoj zakonskoj zoni u Poljskoj

Novo izvješće o djeci bez državljanstva otkriva niz stvari koje Poljska mora učiniti kako bi bolje zaštitila djecu, uključujući odstranjivanje zakonskih rupa i definiranje ključne terminologije u srži problema

Poljska je jedna od malobrojnih EU zemalja koja još nije ratificirala UN-ovu Konvenciju o statusu osoba bez državljanstva iz 1954. te Konvenciju o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva iz 1961. Bez tih regulativa, apatridi u Poljskoj ne mogu računati na brzo rješenje problema s kojima se suočavaju.

'Nevidljiv problem'

"Točan broj apatrida u Poljskoj nije poznat, no različite statistike daju naznake da bi u našoj državi moglo biti između 700 i 10.000 osoba bez državljanstva i djeca su dio tog broja," tvrdi Dorota Pudzianowska, koautorica novog izvješća Helsinške fundacije za ljudska prava o djeci bez državljanstva.

Nepreciznost podataka posljedica je činjenice da Poljska nema proceduru koja bi se mogla koristiti za utvrđivanje toga je li dotična osoba bez državljanstva ili ne. "Iz te perspektive, bezdržavljanstvo je nevidljiv problem," govori Pudzianowska.

Osobe bez državljanstva suočavaju se s mnogim problemima, uključujući nemogućnost dobivanja putovnica kako bi otišli iz Poljske, govori Pudzianowska. Nadalje, mnogi apatridi (uključujući djecu) imaju teškoće i u dobivaju dozvole boravišta u Poljskoj jer nemaju odgovarajuće papire. Njihov nedokumentirani status dovodi do problema i u pristupu zdravstvenoj ili socijalnoj pomoći.

"U Poljskoj se ponavljaju slučajevi romske djece rumunjskog i bugarskog porijekla, koja su bila napuštena ranih 90-ih i nisu dobila nikakvo državljanstvo," tvrdi Marta Szczepanik, koautorica izvješća. "U našem izvješću opisujemo slučajeve dva djeteta (Agni i Marysia) koja su ugrožena tim problemom."

Zakonske rupe

Postoje zakonske rupe koje rezultiraju nedostatkom sveobuhvatne zaštite djece od toga da pri rođenju postanu apatridi. Prema poljskim propisima, u određenim slučajevima dijete dobiva poljsko državljanstvo na temelju same činjenice da je rođeno na poljskom teritoriju. To se događa kada roditelji nisu poznati, nemaju državljanstvo ili je ono nedefinirano.

Dodatno, dijete nepoznatih roditelja dobiva poljsko državljanstvo ako je pronađeno na poljskom teritoriju. "Ipak, ako dijete državljana drugih zemalja ne traži državljanstvo nakon njih zbog konfliktnih propisa vezanih uz državljanstvo, kao što je, na primjer, slučaj s državljanima Kube, Šri Lanke ili Sirije, dijete ne dobiva automatski, rođenjem, poljsko državljanstvo. Tu bi zakonsku rupu trebalo zapuniti," dodaje Pudzianowska.

Dokumenti i definicije

Nadalje, poljski zakon ne sadržava definiciju "osobe bez državljanstva." U praksi, postoje i problemi s interpretacijom termina poput "nepoznati roditelji", koji se događaju, na primjer, kada je majka strankinja i smatra se "poznatom", iako je napustila svoje dijete u bolnici, ostavljajući iza sebe samo trag osobnih podataka koje je nemoguće potvrditi.

Postoji i problem sa primjenom odredbi vezanih uz prijavu rođenja, a koje ne definiraju striktno koje bi dokumente roditelji trebali priložiti kako bi prijavili rođenje djeteta. "U praksi se događa da je nedostatak dokumenata, primjerice rodnog lista roditelja, bio razlog za odbijanje upisa rođenja djeteta," dodaje Szczepanik.

Izvješće HFHR-a pripremljeno je kao dio kampanje "Nijedno europsko dijete ne bi trebalo biti bez državljanstva," a koju je Europska mreža za osobe bez državljanstva (ENS) pokrenula u studenom 2014. Izvješće se temelji na podacima dobivenima, među ostalim, iz 16 ureda vojvodstava (županija), ministarstva unutarnjih poslova i ureda predsjednika.

Cijelo izvješće dostupno je ovdje.