Hrvatsku se traži da prestane protjerivati migrante

Povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava uputila je premijeru Andreju Plenkoviću pismo kojim izražava zabrinutost zbog navoda o kolektivnom protjerivanju migranata i nasilju te drugim zločinima koje su počinili policijski službenici.

Povjerenica Dunja Mijatović u svom je dopisu Premijeru ukazala na dosljedne i utemeljene informacije o protjerivanju migranata iz Hrvatske u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu te sistemskom nasilju prema najosjetljivijim skupinama, o čemu već mjesecima upozoravaju organizacije koje se bave pravima izbjeglica.

Hrvatska se može promovirati kao država koja poštuje ljudska prava

Ovo upozorenje dolazi upravo u trenutku kad Hrvatska predsjedava Vijećem Europe, međunarodnom institucijom čija je misija jačanje demokracije, zaštita ljudskih prava i pravne države u Europi. Vijeće je u ovom razdoblju posebno angažirano u borbi protiv svih oblika netolerancije i diskriminacije pod geslom „živjeti zajedno u Europi 21. stoljeća“, pri čemu osobitu pažnju pridaje zaštiti ljudskih prava osjetljivih društvenih skupina poput Roma, izbjeglica, migranata i LGBT osoba. Istovremeno, Hrvatsku, koja u razdoblju predsjedavanja ima priliku promovirati se kao zemlja koja poštuje ova načela, institucije Vijeća upozoravaju na kršenje ljudskih prava i nepoštivanje međunarodnih pravnih normi.

Oštro upozorenje premijeru

Iako su mnoge institucije, organizacije i mediji progovarali o ovim sramotnim nezakonitim praksama, ovo je do sada najviša instanca koja je javno upozorila Premijera da upravljanje migracijama mora biti u skladu s vladavinom prava i obvezujućim međunarodnim pravnim principima. To je posebice istaknuto u kontekstu Europske konvencije o ljudskim pravima koja zabranjuje torturu i nečovječno te ponižavajuće postupanje, kao i kolektivno protjerivanje ljudi koji pokušavaju prijeći hrvatsku granicu.

Od MUP-a traže da zaustavi protjerivanje migranata

Nakon višemjesečnih upozorenja, tisuća žrtava, a i kampanja zastrašivanja te kriminalizacije onih koji su o ovoj temi javno govorili, sada i jedna od najrelevantnijih institucija za zaštitu ljudskih prava u Europi upozorava hrvatske vlasti. Tražimo od MUP-a da prestane s ovom praksom i da se svi krivci sankcioniraju te se nadamo da MUP sada neće insinuirati upletenost Dunje Mijatović u organizirano krijumčarenje ljudi, kao što je to do sada radio svima koji su na ovo upozoravali.