Razumijevanje imigracije kroz riječi: kampanja za solidarnost u Italiji

Kampanjom se želi riječi vezane uz migraciju pretvoriti u instrumente boljeg razumijevanja i veće solidarnosti.
Riječi su moćne. No, unatoč njihovoj izvanrednoj snazi, koliko njih se koristi na neumjesan način te ih se krivo shvaća? Koliko njih se koristi kako bi se prouzročila šteta?

U trenutnoj migracijskoj krizi riječi koje su vezane uz migraciju, primjerice "azil" ili "prihvat", koriste se svakodnevno, čak i kada se ne zna njihovo stvarno značenje. Ponekad ih se čak i mijenja. Tako riječi gube doticaj sa stvarnošću.

Međutim, trebao bi se događati suprotan proces. Riječima se moraju izražavati činjenice i stvarnost kako bi se razumjele priče migranata.

Zajednička kampanja

Talijanski Crveni križ i Treccani u pokrenuli kampanju kojom žele ukazati na važnost riječi i obnoviti njihovu pravu vrijednost. "Društvo u kojem živimo uvjetovano je slikama i sloganima koji dekontekstualiziraju stvarnost", tvrde organizacije.

Kampanja se temelji na pet riječi koje su vezane uz imigraciju. Radi se o riječima čije se značenje često ne zna, krivo interpretira ili uzrokuje strah: migracija, azil, doček, humanost, dijalog.

Svrha kampanje je poboljšati razumijevanje fenomena migracije tako da se riječima vrati njihovo pravo značenje i da se objasni njihova važnost. Time riječi ponovno dobivaju svoju originalnu funkciju i ne koriste se kao oružje, već kao alat razumijevanja.

'Riječi su bitne'

Borbom protiv nerazumijevanja i manipulacije riječima, ali i sagledavanjem situacije iza samih statističkih brojaka koje dehumaniziraju fenomen migracije, kampanja omogućuje ljudima da se približe stvarnosti i da bolje shvate situaciju migranata.

Kampanja kombinira vrlo uspješan rad na komunikaciji koji je pokrenuo Treccani - #leparolevalgono (riječi su bitne) kojem je cilj promovirati vrijednosti talijanskog jezika na internetu - te #protecthumanity, program iskazivanja dobrodošlice migrantima koji provodi talijanski Crveni križ.

Svoju podršku možete iskazati tako da podijelite neku od pet definicija kampanje, koristeći pritom hashtag #leparolevalgono.