Poljska dobila nove preporuke od Odbora za ljudska prava UN-a

Preporuke se odnose na niz tema, među ostalim antiterorističke zakone, neovisnost pravosuđa i pristup pobačaju.
Odbor za ljudska prava UN-a izrazio je zabrinutost oko neovisnosti Ustavnog suda i običnih sudova, slobode govora u javnim medijima, poštivanja planiranja obitelji i uvjeta okončanja trudnoće, nedostatka učinkovitih mjera za borbu protiv diskriminacije i novousvojenih zakona, Antiterorističkog zakona i amandmana na Zakon o policiji.

Na sjednici sredinom listopada, Odbor za ljudska prava bavio se izvještajem poljske vlade o implementaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Članovi Odbora ispitivali su poljsku delegaciju o radu Ustavnog suda, pristupu pobačaju i borbi protiv rasizma i ksenofobije.

'Teroristički zločini'

Odbor za ljudska prava pozvao je 4. studenoga poljsku vladu da poštuje neovisnost Ustavnog suda i objavi sve njegove presude te je zatražio da se uspostavi transparentna procedura imenovanja novih ustavnih sudaca. Odbor za ljudska prava izrazio je zabrinutost i oko budžetnih rezova koji se odnose na instituciju povjerenika za ljudska prava (pučki pravobranitelj) te ukidanje Vijeća za prevenciju rasne diskriminacije, ksenofobije i netolerancije.

Odbor je spomenuo i dva nedavno usvojena zakona: Antiteroristički zakon i najnovije izmjene i dopune Zakona o policiji. Odbor tvrdi da je definicija "terorističkog zločina" preširoka i da bi odredbe Zakona o policiji mogle biti nerazmjerne iz perspektive potrebe zaštite prava na privatnost.

Izvješće grupa za ljudska prava

U zaključnim primjedbama, Odbor se osvrnuo na nekoliko tema koje su se pojavljivale u prijašnjim preporukama - dugotrajnost istražnog zatvora, pristup branitelju, istragu navodnih CIA-inih zatvora u Poljskoj, poštenost postupaka u maloljetničkom pravosudnom sustavu i nedostatak učinkovitog zakonskog okvira za borbu protiv mržnje.

U sklopu procesa izvještavanja, Helsinška zaklada za ljudska prava prezentirala je dva izvještaja o tome kako se Poljska pridržava obaveza iz Pakta o građanskim i političkim pravima (komentar na popis problema i izvještaj o poljskom pridržavanju ICCPR-a).

Odvojena izvješća priložile su i organizacije koje se zalažu za princip jednakosti (primjerice, Poljsko društvo za zakon protiv diskriminacije) i povjerenik za ljudska prava - svi dokumenti dostupni su ovdje.