Nizozemska krši slobodu medija u slučaju fotografija iz pritvornih centara

Tajni ugovor, kojeg su vlasti nametnule fotografu koji je želio objaviti slike iz nizozemskih pritvornih centara, predstavlja povredu slobode izražavanja.
Ministarstvo sigurnosti i pravosuđa provodi cenzuru u slučaju fotografa Roberta Glasa jer od njega zahtjeva da ih zatraži dozvolu svaki put kada želi objaviti fotografije koje je svojedobno snimio u centrima za pritvor stranaca.

Sud u Haagu je 29. prosinca 2015. osudio Nizozemsku za kršenje nizozemskog Ustava i Europske konvencije o ljudskim pravima zbog nametanja ugovornih uvjeta u slučaju objave fotografija iz pritvornih centara. U tim su centrima smješteni neregularni migranti koji čekaju deportaciju.

Tajni ugovor

Slučaj je završio na sudu zahvaljujući fotografu Robertu Glasu, koji je za tjednikVrij Nederland snimio serijal fotografija o tim centrima.

Ministarstvo sigurnosti i pravosuđa je Glasu dalo dozvolu za snimanje, ali putem tajnog ugovora u kojem je stajalo kako on može ponovno objaviti svoje fotografije samo ako prethodno ishodi dozvolu Ministarstva.

'Funkcija kontrole'

Sud tvrdi da je takva vrsta ugovora nekompatibilna s Člankom 10 Europske konvencije o ljudskim pravima (sloboda izražavanja). Spomenuti članak ne samo da govori o slobodi izražavanja, već i o slobodi prikupljanja informacija i "funkciji nadzora" koju imaju mediji i nevladine organizacije (NGO).

Kršenje Članka 10 Europske konvencije o ljudskim pravima dozvoljeno je samo u slučaju ako je ispunjen niz uvjeta, sukladno presedanu Europskog suda za ljudska prava iz slučaja Sunday Timesa.

Znakovito, sud tvrdi da dva takva zahtjeva nisu bila ispunjena: postojanje "pravne osnove" i "hitne društvene potrebe". Budući da se radilo o ograničavanju objave, nameće se i dodatna potreba određivanja predvidljivosti tih restrikcija.

Nove fotografije

Nizozemsko udruženje novinara NVJ i međunarodna novinarska organizacija Reporteri bez granica Nizozemsku su već okrivili za provođenje cenzure.

Glasov serijal sadržao je fotografije samica i kaveza za vježbanje u centrima za pritvor. Riječ je o prvim fotografijama te vrste.

Presuda je dostupna ovdje.