Zabrana nošenja marame za djelatnike u javnom sektoru

Otkazivanjem ugovora zaposlenici bolnice koja je inzistirala na nošenju marame na poslu nisu prekršena njena prava u sklopu Konvencije o ljudskim pravima.
Europski sud za ljudska prava 26. studenoga je presudio da u slučaju Ebrahimian protiv Francuske nije bilo kršenja Članka 9 Europske konvencije o ljudskim pravima (pravo na slobodu vjeroispovijesti).

Tužbu je uložila Christiane Ebrahimian, francuska državljanka rođena 1951., koja živi u Parizu. Ona je radila kao socijalna radnica na psihijatrijskom odjelu bolnice i centra za socijalnu skrb u Nanterreu, javnozdravstvenoj ustanovi pod upravom grada Pariza. Imala je ugovor o radu na određeno vrijeme.

Nema religije na poslu

Direktor odjela ljudskih resursa obavijestio ju je 11. prosinca 2000. da njen ugovor neće biti obnovljen zbog idućih razloga: jer odbija skinuti svoju maramu te zbog pritužbi pacijenata.

Direktor ljudskih resursa uputio joj je pisani podsjetnik na mišljenje Državnog vijeća od 3. svibnja 2000. godine, u kojem stoji da javne djelatnike - unatoč tome što im se garantira sloboda savjesti - princip sekularnog karaktera države sprečava da uživaju pravo iskazivanja svojih vjerska uvjerenja dok obavljaju svoje funkcije; odnosno da nošenje vidljivog simbola vjerske pripadnosti predstavlja kršenje dužnosti djelatnika u javnom sektoru.

Presuda suda

Ebrahimian se, pozivajući se na Članak 9 (pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti), žalila da je odlukom da joj se ne produži ugovor prekršeno njezino pravo na očitovanje vjere.

Europski sud za ljudska prava (ECtHR) naglasio je da vlasti nošenje vela smatraju nametljivom manifestacijom vjere, koja je nespojiva sa zahtjevom neutralnosti kojem podliježu javni djelatnici u obavljanju svojih funkcija. Ebrahimian je pozvana da se osvrne na princip sekularizma koji se navodi u Članku 1 francuskog Ustava te na zahtjev neutralnosti koji proizlazi iz tog principa.

'Zaštitite pacijente'

Nacionalni sudovi su utvrdili da je bilo nužno sačuvati sekularni karakter države te tako zaštititi pacijente u bolnicama od bilo kakvog rizika utjecanja ili pak ispoljavanja pristranosti prema njihovoj vlastitoj slobodi savjesti.

Spomenuta odluka temeljila se na nužnosti zaštite prava i sloboda drugih, odnosno poštivanju svačije vjeroispovijesti.

ECtHR je utvrdio da nacionalne vlasti nisu prešle marginu diskrecije kada su zaključile kako nema načina da se pomire vjerska uvjerenja Christiane Ebrahimian te obveza da se ona suzdrži od njihova ispoljavanja te odlučile da će prednost dati zahtjevu neutralnosti i nepristranosti države.

Pročitajte priopćenje za medije ECtHR-a (na engleskom i francuskom) te presudu (dostupna samo na francuskom jeziku).