#MeAndMyRights: Kako su moja prava zaštićena u Europskoj uniji?

Ako živite u EU, uvijek imate mogućnost zaštititi svoja ljudska prava. Njih, čak i kad ona nisu navedena u nacionalnom zakonodavstvu, štiti međunarodno pravo.
Svaka država Europske unije obećala je štititi ljudska prava svih osoba na svom teritoriju. Mnoge zemlje štite ljudske prava nacionalnim ustavima - osim Britanije, koja nema ustav u tradicionalnom smislu, pa se pitanje ljudskih prava svodi na politički nogomet. EU je također razvila svoja interna pravila o ljudskim pravima: Povelju o temeljnim pravima Europske unije - čime ćemo se baviti u idućem članku!

Čak i kad ljudska prava nisu navedena u nacionalnom zakonodavstvu, štiti ih međunarodno pravo. Sve države članice EU potpisnice su Europske konvencije o ljudskim pravima. Državama nije dozvoljeno priključiti se EU ako prethodno ne pristupe Europskoj konvenciji.

Uvijek se imate gdje obratiti

Također, države članice EU potpisnice su i nekoliko sporazuma o ljudskim pravima, kreiranih pod okriljem Ujedinjenih naroda. To su: UN-ova Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, UN-ova Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, UN-ova Konvencija protiv mučenja i UN-ova Konvencija o pravima djeteta.

Dakle, ako živite u EU uvijek ćete imati adresu na koju se možete obratiti kako bi zaštitili svoja ljudska prava. Možda ćete morati dugo čekati. Vaša vlada možda neće obraćati pozornost. No, barem postoji netko kome se možete žaliti.

'Sporazum', 'konvencija' ili 'pakt' slični su ugovoru: riječ je o pravno obvezujućem međunarodnom dogovoru zemalja i/ili međunarodnih organizacija (kao što je EU).

EU i ECHR

EU sama po sebi nema naviku pridruživanja ugovorima o ljudskim pravima. To nije nužno krivnja EU. Tradicionalno, ugovorima o ljudskim pravima mogle su se pridruživati samo države, a ne međunarodne organizacije. Godine 2010. EU se priključila UN-ovoj Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. To je bilo prvi puta da je međunarodna organizacija pristupila sporazumu o ljudskim pravima.

Proces priključivanja Europske unije Europskoj konvenciji o ljudskim pravima traje već nekoliko godina. I vjerojatno ćete još dugo čekati prije no što se to konačno dogodi - barem do trenutka nakon što Velika Britanija održi referendum o članstvu u EU u 2016. ili 2017.

Naime, EU ne želi dati još više municije kampanji za izlazak iz članstva kako se britanska javnost ne bi još više preplašila. Zamislite naslove u britanskim novinama: Europska unija pristupila Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. To je koncept koji uključuje toliko Europe da bi se riskiralo zbunjivanje države koja kopnenu masu s druge strane Engleskog kanala i dalje zove ‘kontinent’.