Direktiva je ukinuta, no Litva nastavlja s masovnim prikupljanjem osobnih podataka

Direktiva Europske unije koja je predviđala takve mjere ukinuta je prije više od dvije godine, no litavski zakoni i dalje čekaju reviziju te vlasti još uvijek provode mjere masovnog prikupljanja osobnih podataka.
Litavske vlasti i dalje provode mjere masovnog prikupljanja osobnih podataka, iako je EU direktiva koja je predviđala takve mjere proglašena ništavnom prije više od dvije godine.

Institut za praćenje ljudskih prava, nevladina organizacija koja djeluju u Litvi, zatražila je ministarstvo pravosuđa da evaluira je li zakon koji traži masovno prikupljanje podataka ljudi sam po sebi zakonit.

Prikupljanje podataka sukladno direktivi EU

EU je 2006. godine, kao odgovor na terorističke napade u Londonu 2005., usvojila Direktivu o pohranjivanju podataka kao alat za borbu protiv ozbiljnih zločina i terorizma.

Direktiva je obvezala države članice da prikupljaju podatke korisnika elektroničkih komunikacija. Kao takvi, svi pružatelji usluga u EU trebali su prikupljati podatke o tome koga građani EU zovu, koje internet stranice posjećuju, koliko dugo je trajala veza, kao i podatke koje su odavale lokaciju njihove mobilne veze. Ti podaci trebali su se čuvati do dvije godine i predati vlastima ako bi one to zatražile.

U Litvi, odredbe te direktive bile su uključene u Zakon o elektroničkim komunikacijama 2008. godine. Pružatelje usluga su obvezale da promet korisnika i lokacijske podatke čuvaju šest mjeseci.

Masovno prikupljanje podataka krši prava

Međutim, 2014. godine je Europski sud, ispitujući preporuke sudova u Irskoj i Austriji, Direktivu o pohranjivanju podataka proglasio ništavnom. Sud je naglasio da podaci koji se pohranjuju u sklopu te Direktive otkrivaju detalje iz privatnog života ljudi: mjesto stanovanja, svakodnevne navike i aktivnosti, kretanja tijekom dana, društvene odnose i krugove. Sud je rekao da ona neopravdano narušava pravo na privatnost i zaštitu podataka gotovo svih građana Europe.

Sud je ponovio svoje stajalište 2016. godine, kada je presudio da su protuzakoniti i nacionalni zakoni koji podrazumijevaju slične zahtjeve.

Litavski zakoni se trebaju revidirati

Unatoč tim presudama, odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama putem kojih se primjenjivala Direktiva o pohranjivanju podataka gotovo da se i nisu promijenili. Sve reference na direktivu potiho su uklonjene 2011. godine, no preuzete odredbe se nisu promijenile. Obaveza prikupljanja i pohranjivanja osobnih podataka korisnika na šest mjeseci i dalje je na snazi.

Ustav Republike Litve zabranjuje prikupljanje informacija o privatnom životu bez sudske autorizacije. S obzirom na to da na snazi više nije ni Direktiva, postoje ozbiljne sumnje u zakonitost nastavka masovnog prikupljanja podataka stanovnika Litve.