Liberties slavi prvi rođendan: naša postignuća i ciljevi

Sad kad je Liberties dosegao dob (vrlo naprednog!) malog djeteta, molimo vas, kao istinske pobornike slobodne, pravedne i demokratske Europe, da udružite s nama snage kako biste nam pomogli promicati ljudska prava diljem Europe.

Civil Liberties Union for Europe rođena je 17. siječnja 2017. godine u Berlinu, kao odgovor na aktualno srozavanje ljudskih prava i sloboda u Europi. Mi smo neovisna, multinamjenska organizacija za ljudska prava s oštrim fokusom na probleme u Europskoj uniji, koja ima partnere u smislu 16 poštovanih nevladinih organizacija za građanske slobode diljem Europe. Vodimo dijalog s političarima na nacionalnoj razini, zastupnicima Europskog parlamenta i stručnjacima kako bismo upozorili na ono što nas brine tijekom procesa donošenja političkih odluka. To radimo kako bismo osigurali da se tijekom određivanja zakona i politika koje utječu na naš svakodnevni život u obzir uzimaju problemi koji se tiču ljudskih prava.

Brzo srozavanje vladavine prava u Poljskoj i Mađarskoj, širenje populističke mržnje protiv migranata diljem kontinenta, rastuća zabrinutost oko privatnosti i slobode govora u doba populizma i viralne lažne vijesti samo su neka od brojnih pitanja kojima se bavimo. Naš radar za europska ljudska prava prepoznaje niz problema koji nas drže na oprezu: pokušaji ograničavanja pobačaja, državni mediji pod kontrolom vlade, smanjenje prava na okupljanje i mirni prosvjed te zloupotreba privatnih podataka od strane digitalnih kompanija te vlada.

Što je Liberties postigao u prvoj godini?

  • Uspjeli smo pozvati Europski parlament da u svojoj rezoluciji zatraži mađarsku vladu da povuče zakon o nevladinim organizacijama
  • U suradnji s našim članicama pomogli smo uvjeriti vlade da u Vijeću ministara raspravljaju o stanju vladavine prava u Poljskoj
  • Putem naših stručnih sastanaka i otvorenih pisama, isticali smo ključne zabrinutosti oko temeljnih prava u odnosu na pokušaje mađarske vlade da zatvori Srednjoeuropsko sveučilište, usvoji zakon "o nevladinim organizacijama kao stranim agentima" i nova pravila azila u Mađarskoj
  • Inicirali smo suradnju 57 organizacija za ljudska prava i digitalna prava kako bi podigle svoj glas protiv rješenja o cenzuri u direktivi Europske unije o autorskim pravima: LIBE odbor Europskog parlamenta odbio je prijedlog o obaveznom filtriranju uploadanog sadržaja.

Srećom, ljudska su prava dobro ukorijenjena u osnivačkim dokumentima i zakonima Europske unije. Sad je došlo vrijeme da se ispune ta očekivanja. Vrijeme je da se pokaže snaga i odbiju pokušaji vlada da ignoriraju vladavinu prava i propitkuju vrijednosti na kojima je EU izgrađena.

Liberties vas, sa svojim rastućim zagovaračkim i komunikacijskim timovima, izaziva da mu se pridružite u zagovaranju naših prava.

Pratite nas na Facebooku ili Twitteru.


Ako ste zainteresirani za mjesečni pregled najvažnijih tema oko ljudskih prava, pretplatite se na naš newsletter.


Razmislite o donaciji kako biste podržali našu borbu za bolju Europu!