Kviz: autorska prava ili cenzura - vi odlučujete

Koliko biste bili strogi kod uklanjanja materijala koji je potencijalno zaštićen autorskim pravima? Koja je pravilna ravnoteža između slobode govora i zaštite autorskih prava?

Trebate prihvatiti funkcionalne preferencijalne kolačiće kako biste vidjeli ovaj sadržaj.

Ako cijenite slobodu govora na internetu i protivite se cenzuri, uključite se danas u našu kampanju i recite onima koje ste izabrali da se zauzmu za vaša prava. Uostalom, oni rade za vas.