'Ljudi, ne paketi': novo izvješće o zaštiti migranata u Italiji

Svake minute 24 osobe prisiljene su napustiti svoje kuće zbog nasilja ili progona. Novo izvješće bavi se implementacijom međunarodne zaštite za migrante u Italiji.
U sjedištu Državnog udruženja talijanskih općina (ANCI) 16. studenog predstavljeno je treće "Izvješće o međunarodnoj zaštiti u Italiji 2016".
Izvješće je pripremila koalicija najvažnijih organizacija koje se bave migracijom: ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes i Servizio Centrale dello SPRAR, u suradnji s UNHCR-om.

Moderator prezentacije bio je Leonardo Domenici, predsjednik Fondazione Cittalia, koji je naglasio važnost izvješća kao početne točke za raspravu o migraciji koja se temelji na objektivnim temeljima. Izvješće se, osim što općenito opisuje fenomen migracije, fokusira na mentalno zdravlje migranata.

Veronica Nicotra, glavna tajnica ANCI-ja, istaknula je kako je u kontekstu migracije kao dugoročnog fenomena važno prijeći s pristupa koji se bazira na izvanrednoj situaciji na normalizirani pristup. Mnogo više se mora učiniti i po pitanju redistribucije migranata i na europskoj razini i na razini Italije. U Italiji je sustav SPRAR početna točka za suočavanje s migracijom u kontekstu normaliziranog pristupa, no i dalje ima mnogo prostora za poboljšanja.

Zaključci: Europa

Sadržaj izvješća prezentirao je monsinjor Gian Carlo Perego, glavni tajnik Fondazione Migrantes. U svijetu je 2015. bilo 65.3 milijuna raseljenih ljudi. Od tog broja njih 21.3 milijuna su izbjeglice, 3.2 milijuna tražitelji azila, a 40.8 milijuna interno raseljene osobe.

To znači da su svake minute 24 osobe primorane napustiti svoje domove kako bi pobjegle od sukoba, siromaštva, nejednakosti, uzimanja zemlje ili nestabilnosti koju uzrokuju teroristički napadi i drugi oblici nasilja.

Njih oko 51 posto su maloljetnici. Zemlje u kojima migranti najčešće traže utočište su Turska, Pakistan, Libanon i Iran, dok su zemlje porijekla većinom Sirija, Afganistan, Somalija i Južni Sudan.

Oko 51% migranata su maloljetnici. Većina njih bježi iz Sirije, Somalije, Afganistana i Južnog Sudana.

U 2015. godini u Europi su migranti najčešće tražili međunarodnu zaštitu u Njemačkoj, Mađarskoj i Švedskoj. Njemačka je ostala na prvom mjestu i u 2016. godini, a nakon nje slijedi Italija. Oko 43 posto svih ulagatelja zahtjeva dobilo je neku vrstu međunarodne zaštite.

Zaključci: Italija

U Italiji je u 2015. godini zabilježeno manje dolazaka nego u 2014. Migranti su većinom dolazili iz Eritreje, Nigerije i Somalije.

U sklopu sustava SPRAR smješteno je oko 30.000 ljudi. Njih više od 40 posto već ima neki oblik međunarodne zaštite, dok preostalih 60 posto još čeka odgovor.

Izvješće je također otkrilo kako postoje brojni faktori koji utječu na mentalno zdravlje migranata, no da su dva glavna faktora traumatična iskustava koja su proživjeli na putu do Italije te poteškoće u integraciji u novo društvo.

Preporuke

Izvješće završava s preporukama za Europsku uniju i Italiju. Specifično, EU bi trebala poštovati obaveze prema ljudskim pravima izbjeglica; trebali bi se poduzeti koraci kako bi se olakšalo traženje međunarodne zaštite u ambasadama koje se nalaze u zemljama porijekla, trebala bi se revidirati Uredba Dublin III te bi EU trebala pratiti sukladnost bilateralnih sporazuma s principima ljudskih prava.

Italiju se poziva da implementira učinkovite standarde kvalitete i praćenje SPRAR programa.

Što se tiče talijanskog sustava, ključno je implementirati uredbe i zakone koji će olakšati rad sustava SPRAR te prihvatiti standarde kvalitete i sustave praćenja kako bi se verificirala učinkovitost dostupnih programa. Štoviše, izvješće poziva ljude koji rade u području komunikacija da daju točne i pouzdane informacije kako bi se izbjegle konfliktne situacije u društvu.

'Ljudi, ne paketi'

Matteo Biffioni, gradonačelnik Prata i predstavnika ANCI-jeva ureda za imigraciju, istaknuo je potrebu jačanja sustava SPRAR jer se radi o jednom od najboljih pristupa na razini Europe.

"Migranti su ljudi, ne paketi", rekao je Matteo Biffoni.

Domenico Manzione, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, složio se s preporukama, pogotovo s mogućnošću započinjanja procedure traženja azila u ambasadama u zemljama u kojima započinje fenomen migracije.

Izvješće će 7. prosinca biti prezentirano i u Europskom parlamentu u Bruxellesu.