RIS: Zaštita ljudskih prava u Španjolskoj se u 2016. godini nije poboljšala

Rights International Spain objavio je godišnje izvješće o ljudskim pravima u Španjolskoj. U njemu tvrdi da vlada, unatoč brojnim kritikama, nije poboljšala zaštitu ključnih ljudskih prava.
Nažalost, izvješće za 2016. godinu potvrđuje da se zaštita ljudskih prava nije poboljšala. Situacija nije ništa bolja ni po pitanju vladina pridržavanja međunarodnih obaveza.

Upravo suprotno, u 2016. značajno se povećao broj presuda protiv Španjolske na Europskom sudu za ljudska prava u odnosu na prijašnje godine.

Španjolska je bila osuđivana zbog kršenja različitih vrsta prava, većinom zabrane mučenja, slobode izražavanja ili prava na pošteno suđenje.

Sud Europske unije donio je dvije važne presude oko temeljnih prava: jednu oko prava na pošteno suđenje, a drugu oko prava na obiteljski život.

Kritike sa svih strana

Osim toga, 2016. godinu obilježilo je i oštro izvješće Odbora UN-a za ukidanje rasne diskriminacije, u kojem je navedeno kako u Španjolskoj nema važnih mjera i politika za borbu protiv rasizma.

Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava još je jednom pozvao španjolsku državu da ukine trenutačne deportacije iz Ceute i Melille. Uz to, kritizirao ju je jer se ne pridržava međunarodnih standarda po pitanju prisilnih nestanaka žrtava Građanskog rata i Francove diktature.

Europski odbor za sprečavanje mučenja objavio je izvješće o deportacijskim letovima koji se provode u suradnji s Frontexom, a uz koje se također vežu određeni problemi.

Naposljetku, nekoliko je europskih tijela kritiziralo srozavanje neovisnosti sudstva u Španjolskoj.

Godišnje izvješće organizacije Rights International Spain za 2016. godinu dostupno je ovdje.