RIS-ovo godišnje izvješće kritizira stanje ljudskih prava u Španjolskoj

Španjolska zaostaje po pitanju zaštite prava građana u nizu ključnih područja, među ostalim pristupu pravosudnom sustavu.
Rights International Spain objavio je godišnje izvješće o stanju ljudskih prava u Španjolskoj. Ono potvrđuje loš trend zaštite ljudskih prava u Španjolskoj u 2015. godini.

Nekoliko specijalnih izvjestitelja UN-ova Vijeća za ljudska prava pozvalo je španjolsku vladu da povuče ili revidira određene zakonske reforme te promijeni prakse kako bi se osigurala njihova usklađenost s međunarodnim zakonom i standardima ljudskih prava. Zakon o javnoj sigurnosti, reforme kaznenog zakona, opća nadležnost te zakon o pobačaju naišli su na osude mnogih međunarodnih tijela.

Ušutkavanje

Nakon što su procijenili izvještaje o Španjolskoj, zabrinutost su izrazili i Odbor za prevenciju mučenja, Odbor za ljudska prava te CEDAW. Sva tri odbora osudila su neusklađenost s prijašnjim preporukama. Bili su izrazito kritični i prema nedostatku savjesnosti, praćenju i primjeni presuda ili pak odluka iz pojedinih presuda.

Vijeće za ljudska prava prihvatilo je izvještaj Općenitog periodičnog pregleda (UPR) o Španjolskoj, koji je sadržavao bitne preporuke. Međutim, iako je španjolska vlada mnoge od njih prihvatila, niz važnih je odbila, poput ukidanja pritvora u samici, tzv. "gag zakona" (koji ograničava slobodu izražavanja i okupljanja) te uputa kojima se "legaliziraju" brze deportacije. Odbila je prihvatiti i Zakon o jednakosti koji bi uključivao međunarodne standarde o ukidanju svih oblika diskriminacije.

Pitanje granica

U godišnjem izvještaju RIS-a navodi se kako su sve prije navedene institucije osudile napade na slobodu okupljanja, izražavanja i informiranja, nedostatak učinkovitih istraga kojima bi se spriječilo mučenje, upotrebu prekomjerne sile i neodgovornost policije, pritvor u samici i nedostatak mjera zaštite, zatim brze deportacije, nedostatak adekvatne politike za borbu protiv diskriminacije na etničkoj osnovi, nepostojanje istraga zločina iz prošlosti te nedostatak primjerene obuke za zaposlenike pravosuđa na temu ljudskih prava.

Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava posjetio je Španjolsku zbog zabrinutosti oko brzih deportacija u Ceuti i Melilli. Osim toga, Odbor za prevenciju mučenja Vijeća Europe objavio je izvješće koje se bavilo različitim elementima španjolske politike oko kontrole imigracije, primjerice primjenom sile od strane policije. Što se tiče situacije na južnoj granici, povjerenik je inzistirao na obvezi primjene non-refoulement principa te osiguranju brzih i učinkovitih istraga policijskih zloupotreba.

Korak unatrag

Odbor ESCR-a objavio je odluku (Poglede) u kojoj Španjolsku proziva zbog nedostatka učinkovitog pristupa sudstvu po pitanju zaštite prava na stanovanje (zbog nepravilnosti u postupku). Španjolsku je u nekoliko navrata osudio i Europski sud za ljudska prava.

Većina tih odluka odnosila se na kršenje Članka 3 (nepostojanje adekvatne istrage mučenja ili zlostavljanja), Članka 6 (pošteno suđenje), Članka 13 (nemogućnost žalbe) te Članka 8 (obiteljski život). U jednoj od tih presuda Španjolska je priznala kršenje prava ulagatelja tužbe, no postignuta je nagodba. Naposljetku, važnu je presudu donio i Sud Europske unije, kojom je podsjetio Španjolsku da ona nema proceduralne mjere zaštite za osobe s hipotekom.

Ukratko, Španjolska ne samo da je ograničila građanska prava i slobode, već je napravila korak unatrag i po pitanju adekvatne obrane na sudu, sprečavajući običnim građanima pristup pravosudnom sustavu čime im je onemogućena adekvatna zaštita.

Važno je imati na umu da odgovornost zaštite, poštivanja i implementacije ljudskih prava nije zadatak samo vlade (izvršne vlasti), već i zakonodavne i sudbene vlasti.