Kako Europski parlament može zaštititi temeljne vrijednosti EU?

Kako se Europski parlament može 'obračunati' s Poljskom, Mađarskom, Španjolskom i drugim državama koje ne poštuju ljudska prava.
Mađarska, Španjolska, a sada i Poljska: sve veći broj EU vlada ne mari za temeljne vrijednosti Europske unije kao što su demokracija, vladavina prava i temeljna prava.

EU uzvraća udarac, ali polako. Europska komisija razvila je 'okvir' vladavine prava, kojeg je sada po prvi puta aktivirala. Vijeće eksperimentira s 'dijalogom' o vladavini prava, ali na oprezan način.

Europski parlament želi novu proceduru redovnog praćenja implementacije prava u članicama EU, a koju bi pratile i sankcije. On trenutno radi na izvješću kojim će od Komisije zatražiti da predloži zakon na tu temu. No, Komisija nije zainteresirana za uspostavljanje novog mehanizma, kao što su i male šanse da bi države članice podržale veće ovlasti nadzora u EU.

Ako će Komisija odbiti kreiranje novog mehanizma, Parlament će morati djelovati samostalno. U ovom dokumentu partneri European Liberties Platforme objašnjavaju na koji način Parlament može iskoristiti svoje ovlasti i povlastice za pokretanje interparlamentarnog dijaloga o pravima direktno s nacionalnim parlamentima - a sve u svrhu pomaganja zaštite temeljnih vrijednosti Europske unije.

Ovdje možete preuzeti cijeli dokument