Dosadašnji razvoj: Novi fond za prava i demokraciju

Ako niste pratili našu kampanju, ovdje se možete uključiti. Objašnjavamo odakle je potekla naša ideja o novom fondu i prepreke s kojima smo se suočili na putu do njezina ostvarenja.

Ako ste pratili vijesti, možda ste primijetili da je politika u Europi u proteklih nekoliko godina zakrenula krajnje desno. Autoritarnim populistima ide sve bolje na izborima, primjerice u Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Italiji i Austriji. Ponekad ulaze u vladajuće koalicije. Ponekad im ide toliko dobro da osvajaju većinu, kao u Mađarskoj i Poljskoj.

Populistički autoritarni političari došli su na vlast na valu straha, kriveći migrante, LGBT osobe, feminizam i etničke manjine za političke, ekonomske i društvene probleme. Jednom kad su na vlasti, napadaju sudove kako bi otežali sucima da štite naša prava. Pokušavaju preuzeti ili pritisnuti medije da šire njihovu propagandu. I napadaju organizacije za prava i demokraciju kako bi ugušili javnu kritiku.

Liberties je prva organizacija koja je objavila istraživanje u kojem je objasnila glavne taktike koje europske vlade koriste kako bi ušutkale aktiviste. To je uključivalo vladine kampanje blaćenja, utapanje organizacija u birokraciji i propisima te rezanje ili blokiranje sredstava. Prije dvije godine, Liberties je predložio da bi EU trebala pomagati organizacijama za prava i demokraciju u Europi na isti način kako to čini izvan Europe, odnosno da uspostavi novi fond pomoću kojeg bi im pružala podršku.

Kliknite ovdje kako biste se borili za demokraciju - pošaljite naš e-mail Komisiji

Od tada je naša ideja postajala sve popularnija. Liberties je zatim objavio novo istraživanje u kojem je detaljno objašnjavao kako bi izgledao taj novi fond, Instrument za europske vrijednosti. Podržale su ga stotine organizacija za prava i demokraciju, UN i Agencija Europske unije za temeljna prava. Krajem travnja velika većina zastupnika Europskog parlamenta usvojila je rezoluciju kojom je zatražila Europsku komisiju da osnuje Instrument za europske vrijednosti.

Sada je sve u rukama Europske komisije. Komisija je rekla da želi posvetiti više novaca podržavanju organizacija za prava i demokraciju u EU. Europska komisija će 30. svibnja objaviti svoj prijedlog novog programa financiranja, Program za pravdu, prava i vrijednosti. No nije jasno što Komisija namjerava učiniti. Postoje signali da će ignorirati Europski parlament i napraviti samo male izmjene postojećih pravila. To je neprihvatljivo zbog dva razloga. Prvo, to neće biti dovoljno kako bi se pomoglo organizacijama koje se bore za građanske slobode da održavaju demokraciju diljem Europe živom i zdravom. Drugo, Europski parlament je jedina institucija EU koju građani Europe biraju direktno. EU ne može tvrditi da podržava demokraciju dok u isto vrijeme zanemaruje instituciju s najjačim demokratskim zaleđem.

Molimo vas da pišete dvojici povjerenika Komisije koji mogu pomoći i kažete im neka osiguraju da prijedlog o novom programu financiranja učini ono što je tražio Europski parlament.

Kliknite ovdje kako biste se borili za demokraciju - pošaljite naš e-mail Komisiji