Civilno društvo u krizi zbog globalnog rasta populizma

Novo izvješće naglašava općenito stanje vicilnog društva i problema s kojima se ono suočava zbog globalnog rasta populizma. Ono poziva na veću suradnju i povezivanje organizacija civilnog društva.
Najnovije Izvješće o civilnom društvu CIVICUS-a, međunarodne mreže organizacija za građanska prava, upozorava na krizu s kojom se suočavaju građani i nevladine organizacije.

Rast populizma

Samo tri posto svjetskog stanovništva doista živi u zemljama gdje je građanski prostor potpuno slobodan i otvoren. U više od 160 država postoje neka ograničenja ili restrikcije građanskih prava. Ona mogu proizlaziti iz zakona, no u nekim su slučajevima restrikcije nametnute zbog građanskih demonstracija ili nasilja.

Glavni razlog porasta ograničenja koja se nameću organizacijama posvećenima zaštiti građanskih prava leži u trenutnoj krizi demokracije koja se manifestira čak i u Europi. Populističke stranke dobivaju sve veću podršku, jačaju svoju poziciju u državama poput Mađarske i Poljske.

Nepovjerenje

Širenje tih populističkih valova rezultiralo je i povećanjem nepovjerenja u nevladine organizacije koje su na meti napada medija i vladinih institucija. Trenutno možda najistaknutiji primjer odnosi se na organizacije koje se bave aktivnostima traganja i spašavanja na Mediteranu.

Populisti također povećavaju ljutnju građana u smislu onoga što se percipira kao nedostatna zastupljenost u institucijama. Često se radi o tome da povezuju nevladine organizacije s javnim institucijama umjesto da ih doživljavaju kao neovisne zagovornike građanskih prava.

Isto vrijedi i u međunarodnom kontekstu: populističke stranke obično se ne obaziru na međunarodne institucije, dok su organizacije za građanska prava naviknute na međunarodni rad u svrhe promicanja ljudskih prava.

Prilika za civilno društvo

No, mnogi su razočarani rastom populizma i civilno društvo mora iskoristiti tu razočaranost kroz bolje oblike zastupanja te mora pokazati da su organizacije civilnog društva doista sposobne pobrinuti se za potrebe, prava i slobode građana.

Kako bi preživjele organizacije civilnog društva moraju surađivati s tijelima iz različitih sektora i stvarati mreže, kao što je i sam CIVICUS, putem kojih mogu razmjenjivati znanje i primjere dobre prakse.