Nevladine organizacije: Zaustavite prodaju tehnologije za provođenje nadzora autoritarnim vladama!

Izvoz opreme za provođenje nadzora postaje veliki posao za talijanske i međunarodne kompanije - posao koji ugrožava aktiviste i novinare koji rade u autoritarnim režimima.

Talijanska koalicija za građanske slobode i prava (CILD) i druge nevladine organizacije žalile su se talijanskom ministru za ekonomski razvoj (MISE) oko izvoznih licenci koje su dodijeljene Area SpA-u. Riječ je o talijanskoj tvrtki koja proizvodi tehnologiju za provođenje nadzora koja se prodaje stranim vladama, uključujući onoj u Siriji.

Slučaj Area SpA

CILD-u su se u ovoj inicijativi pridružile i druge organizacije posvećene promicanju zaštite ljudskih prava na digitalnom području, kao što su Centar za transparentnost Hermes, Digitalna ljudska prava i Access Now. Cilj inicijative je usmjeriti pažnju na pitanja koja proizlaze iz izostanka adekvatne transparentnosti koja okružuje izvoz tehnologije s dvostrukom namjenom.

Spomenute nevladine organizacije budno motre takvu tehnologiju jer se ona može koristiti i u civilne i u vojne svrhe. Zbog tog su razloga za nju vrlo zainteresirane mnoge autoritarne vlade.

Area SpA je, primjerice, imala dozvolu da prodaje tehnologiju za praćenje komunikacije egipatskoj obavještajnoj agenciji Odjel za tehničko istraživanje (TRD). Nakon što su CILD i Hermes digli uzbunu, MISE je toj kompaniji suspendirao licencu za izvoz u Egipat.

Slične primjedbe o rizicima i pitanjima povezanima s nedostatkom transparentnosti usluga koje pružaju takve kompanije razmatrale su se i na europskoj razini.

Situaciju dodatno komplicira neučinkovitost europskih propisa na tom području, zatim poteškoće u dobivanju potpune slike o vrstama proizvoda koje se izvoze te nedostatak informacija o vladama koje ih kupuju.

Treba veća transparentnost

Talijanski slučaj jasno pokazuje da aktualni propisi ne uspijevaju primjereno zaštititi aktiviste, zagovornike ljudskih prava i novinare, kao i bilo kojeg drugog korisnika, od tehnologija za provođenje cyber nadzora.

Korištenje špijunskih alata kako bi se kontroliralo i napadalo aktiviste i disidente zabilježeno je i u Meksiku, a CILD upozorava kako su meksičke vladine agencije bile klijenti Hacking Teama, još jedne talijanske kompanije.

Jedini način kako se mogu zaštititi digitalna prava i pravo na komunikaciju je povećati transparentnost oko licenci za izvoz koje se dodjeljuju kompanijama kao što je Area SpA.