Belgijska kriza prihvata: zemlja prepreka i nedostataka

Način na koji se belgijska vlada ponaša prema tražiteljima azila nije dostojan države koja tvrdi da poštuje ljudska prava.
Svaki tražitelj azila u Belgiji - i Europi - trebao bi imati pravo na smještaj i hranu te socijalnu, pravnu, liječničku, psihološku i jezičnu pomoć, kao i pristup obrazovanju i obuci. No, to se događa samo u teoriji.

U praksi takvog tretmana, koji poštuje ljudsko dostojanstvo, nema. No, socijalni radnici i volonteri u prihvatnim centrima rade odličan posao s vrlo ograničenim resursima. Oni nemaju podršku vlade, koja provodi kombinaciju politike odvraćanja i ciničnog smanjenja prihvatnih kapaciteta čime onemogućava da se tražitelje azila tretira na način koji poštuje njihovo ljudsko dostojanstvo.

Theo Francken, državni tajnik za migraciju, nedavno je odlučio smanjiti broj mjesta u prihvatnim centrima za 10.000. Odluku je donio na temelju brojki koje pokazuju da se broj tražitelja azila drastično smanjuje.

Politika 'neočekivanja'

No, državni tajnik ima slabo pamćenje, a to je opasno: situacija je bila ista i lani. Dok se broj dolazaka smanjivao, pokrenut je plan uklanjanja prihvatnih centara, da bi se zatim tijekom ljeta, nakon neočekivanog masovnog dolaska imigranata, morali hitno podići nekvalitetni prihvatni centri za izbjeglice.

Povodom Svjetskog dana izbjeglica 20. lipnja, Belgijska liga ljudskih prava i Građanska platforma za izbjeglice osudile su politiku "neočekivanja" koja ne vodi računa o razornim posljedicama za tražitelje azila.

Osudili su i mnoge druge mane procesa prihvata izbjeglica u Belgiji. Svjedočanstva iz raznih belgijskih prihvatnih centara pokazuju kako prihvat kojim upravlja belgijska država nije dostojan zemlje koja tvrdi da poštuje ljudska prava.

Theova knjižica

Tog istog dana, 20. lipnja, završila je i škola, a učenici su dobili svoje knjižice. Zato su Komisija za strance Belgijske lige ljudskih prava i Građanska platforma za izbjeglice odlučili osuditi taj neprihvatljiv pristup - Theu Franckenu su, kojih godinu dana nakon početka krize s prihvatom izbjeglica, predali njegovu "knjižicu".

Iako se to može smatrati zločestim, to ne mijenja dramatičnu situaciju oko prihvata tražitelja azila u Belgiji. Zaključak iz knjižice je nedvojben: on može i mora bolje raditi!