Nasilje, štetočine i prenapučenost u bugarskim zatvorima

Libertiesov partner, Bugarski helsinški odbor, predao je Odboru ministara Vijeća Europe izvješće koje navodi kako nije zabilježen pozitivan napredak u bugarskom zatvorskom sustavu.
U pilot-presudi u predmetu Neshkov i ostali protiv Bugarske od 27. siječnja 2015. godine, Europski sud za ljudska prava (ECHR) utvrdio je da cijeli zatvorski sustav u Bugarskoj ima strukturne probleme i da se u njemu događaju ozbiljne zloupotrebe.

Zbog toga je Sud odredio rok od 18 mjeseci u kojem su bugarske vlasti trebale provesti sveobuhvatne mjere. Implementaciju tih mjera pratio je Odbor ministara Vijeća Europe. Ovo je treća uzastopna pilot-presuda protiv Bugarske te treća presuda sudske prakse koja se odnosi na loše uvjete u ustanovama za uskraćivanje slobode.

Nasilje među zatvorenicima

Kako rok od 18 mjeseci ističe, Bugarski helsinški odbor (BHC) je, kao organizacija koja ima veliko iskustvo u praćenju zatvora u zemlji, sastavio izvješće u kojem opisuje situaciju i napredak po pitanju provedbe ključnih preporuka ECtHR-a.

Izvješće pokazuje kako je po pitanju rješavanja dugotrajnih problema učinjeno malo ili ništa.

U ljeto 2016. godine BHC-ovi stručnjaci posjetili su zatvore i zatvorske ustanove u osam gradova. Cilj im je bio pratiti što je poduzeto na području prijavljivanja i istraživanja slučajeva nasilja među zatvorenicima, kao i pratiti uvjete života - područja za druženje, pristup hrani, vodi, higijeni, medicinskim uslugama itd..

Središnji zatvor u Sofiji. Nasilje među zatvorenicima i dalje je jedan od najozbiljnijih problema u bugarskom zatvorskom sustavu.

Nasilje među zatvorenicima i nemogućnost zatvorskog sustava da se uhvati u koštac s istim i dalje je jedan od najozbiljnijih problema. Liječnički nadzor zatvorenika još uvijek nije povjerljiv te se sastoji samo od razgovora, bez pravog liječničkog pregleda. Također, žrtve vrlo rijetko saznaju što je utvrđeno. Liječnici i dalje ne obavještavaju tužiteljstvo o slučajevima zlostavljanja za koje je odgovorno zatvorsko osoblje. Prenapučenost je jedan od glavnih uzroka ekstremnog nasilja u zatvorima.

Nehigijenski uvjeti

Materijalne uvjete u zatvorskim ustanovama karakterizira sve gore i gore stanje dotrajalosti. BHC-ove suradnike je zabrinuo treći red kreveta na kat u nekim ćelijama i nedostatak dostatne slobode kretanja. U polovici ustanova koje su posjetili, posteljina i kreveti bili su u lošem stanju, a u ćelijama nije bilo dovoljno svijetla za čitanje.

Postoje veliki problemi u smislu higijene: na nekim su mjestima viđeni insekti i glodavci; sanitarni čvorovi su nehigijenski i neadekvatni u smislu dizajna ili ih uopće nema (što podrazumijeva korištenje kanti tijekom noći). Uz to, nedostaje i adekvatnih sredstava za održavanje osobne higijene, nema tople vode u kupaonicama ni privatnosti tijekom tuširanja - na nekim mjestima kupaonicu u isto vrijeme koristi između 40 i 50 osoba.