Organizacije za ljudska prava upozoravaju na nezakonitu eksploataciju podataka u popularnim aplikacijama

Liberties predvodi drugu po redu inicijativu oko načina na koji adtech industrija krši GDPR. Na temelju novih dokaza, Libertiesove članice i partneri pozivaju nacionalna tijela za zaštitu podataka da zaustave kršenje prava.

Slijedom poziva organizacije Civil Liberties Union for Europe (Liberties), 11 organizacija za ljudska i digitalna prava u sedam zemalja Europske unije 4. ožujka pozvalo je tamošnja lokalna tijela za zaštitu podataka (DPA) da istraže kršenje GDPR-a u koje su uključene određene popularne aplikacije za djecu te aplikacije za upoznavanje i praćenje plodnih dana. Među državama koje su se priključile kampanji su Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Italija, Slovenija, Španjolska i Švedska. Libertiesova inicijativa temelji se na izvješću “Izvan kontrole” koje su izradili Norveško vijeće za potrošače (NCC) i njihov istraživački partner NYOB, organizacija za digitalna prava iz Austrije.

Ovo nije prvi puta da se Liberties bori protiv kršenja GDPR-a

Liberties je sličnu inicijativu, kampanju #StopSpyingOnUs, predvodio u devet država EU u lipnju 2019. godine. Tada smo tražili agencije za zaštitu podataka da zaustave Google i IAB Europe koji su kršili GDPR tako što su postavljali štetne standarde za tzv. real-time bidding. Tada su Libertiesove članice i partneri vlastima poslali Ryanovo izvješće koje je pokazalo kako su protuzakonito postavljeni tehnički standardi za RTB i kako industrija ne uspijeva zaštititi osjetljive podatke od mogućih zloupotreba. Liberties je tvrdio da praksa ne krši samo GDPR, nego da, time što dopušta masovnu izradu profila i ciljanje, ugrožava i naše demokracije.

Izvješće pokazuje kako treće stranke prikupljanju i eksploatiraju korisničke podatke

NCC-ovo izvješće dalo je zajednici za ljudska i digitalna prava nove dokaze o tome kako funkcioniraju online marketing i adtech industrija. Analiziralo je deset aplikacija iz različitih kategorija, među njima aplikacije za upoznavanje koje su vrlo popularne u Europi (Tinder, Grindr i OkCupid). Izvješće pokazuje kako komercijalne treće stranke, skrivene od pogleda korisnika, primaju i eksploatiraju osobne podatke koje korisnici nehotice dijele s kompanijama u čijem su aplikacije vlasništvu. Pravna osnova za takvo prikupljanje podataka koje provode treće stranke vrlo je upitna. One nemaju važeću privolu korisnika za obradu njihovih podataka i ne zadovoljavaju zahtjeve za korištenje legitimnih interesa za obradu podataka (GDPR, članak 9 i 6).

Nadzor može utjecati na to kako koristimo internet

Podaci prikupljeni putem tih aplikacija trebali bi pomoći oglašivačima da pronađu svoju pravu publiku i da učinkovito komuniciraju s potencijalnim potrošačima. Na prvi pogled, to može izgledati bezopasno. Mnogi ljudi vole personalizirane oglase i, ako mogu birati kakve će vrste oglasa gledati, odabiru one koji prenose za njih relevantne komercijalne informacije. Međutim, treba naglasiti da opsežna izrada profila i kategorizacija potrošača može uzrokovati svakojake vrste štete kojih većina korisnika još nije svjesna. One uključuju diskriminaciju i isključivanje, prevaru, manipulaciju i tzv. efekte hlađenja koje sustavi masovnog komercijalnog nadzora mogu imati na demokratske rasprave. Istraživanja su pokazala da pojedinci, kada osjećaju da ih se prati, modificiraju svoje ponašanje. Nadzor može utjecati na to kako koristimo internet, jesmo li voljni potražiti određene informacije o radu naših institucija i načinu na koji politički lideri obnašaju svoj posao.

Pojedinačni građani ne raspolažu značajnim načinima kojima bi se mogli oduprijeti ili na drugi način zaštititi od ovakve eksploatacije podataka. Vrijeme je da nacionalna tijela za provedbu zakona osiguraju da adtech industrija promijeni ponašanje i počne poštivati GDPR.

Organizacije koje sudjeluju u inicijativi:

Za više detalja o kampanji, molimo kontaktirajte:

Orsolya Reich
Senior Advocacy Officer
o.reich at liberties.eu

Za dodatna pitanja o Libertiesu, molimo kontaktirajte:


Vanja Prokic
Head of Communications
v.prokic at liberties.eu