Vaša vjera, vaša briga: HCLU-ova kampanja za bolji amandman na Zakon o vjerskim zajednicama

Planirani amandman ne nudi rješenje za kršenje ljudskih prava koje su utvrdili mađarski Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava.

Hvala što ste pokazali interes, ali ova je kampanja završila.

Zakonom o vjerskim zajednicama iz 2012. mnogim je vjerskim zajednicama u Mađarskoj bio uskraćen pravni status. Njih devet je na Europskom sudu za ljudska prava uložilo tužbu zbog povrede prava na slobodu vjeroispovijesti.
U travnju 2014. Sud je presudio u njihovu korist. U rujnu te iste godine odbacio je žalbu vlade i potvrdio presudu.
Nakon toga vlasti su morale promijeniti zakon kako bi ga uskladile s nacionalnim i europskim zakonodavstvom, no amandman koji je predložila Orbánova vlada nije na tom tragu.

Organizacija Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) je na temu mađarskog Zakona o vjerskim zajednicama pokrenula internet stranicu s peticijom kojom upozorava na iduće: planirani amandman na zakon ne ispravlja povrede ljudskih prava koje su identificirali mađarski Ustavni sud te Europski sud za ljudska prava.

HCLU tvrdi da amandman koji je predložila vlada krši mađarske i EU zakone, i to na nekoliko načina:

  • ustraje na proizvoljnoj definiciji religije i vjerskih aktivnosti;
  • neopravdano diskriminira vjerske zajednice u smislu njihova pravnog položaja;
  • nekim vjerskim zajednicama neopravdano daje veće privilegije, ne samo u odnosu na zajednice koje nisu vjerske, već i spram drugih vjerskih zajednica, i to na području javne podrške koju iskazuje vjerskom životu i financiranju aktivnosti namijenjenih općem dobru;
  • ne pruža adekvatan pravni lijek za vjerske zajednice koje će, kada zakon stupi na snagu, izgubiti svoj pravni položaj;
  • mi, mađarski narod, tražimo građansku i vjersku jednakost pred zakonom od 1848. - vidi četvrtu od 12 točaka mađarskih revolucionara iz 1848. - no sada je taj cilj dalje no što je bio u vrijeme tranzicije 1989.;
  • Zakon o vjerskim zajednicama, koji je na snazi od 2012. godine, osigurava široku lepezu pogodnosti i beneficija vjerskim zajednicama koje su pod pokroviteljstvom vlade, dok stotine drugih postojećih i operativnih vjerskih zajednica lišava pravnog položaja;
  • Važeći Zakon o vjerskim zajednicama, prema presudi Europskog suda za ljudska prava iz 2014., nije sukladan zahtjevu ideološke neutralnosti države i vjerske jednakosti pred zakonom te njegovi elementi, što izolirano što u cjelini, krše Europsku konvenciju o ljudskim pravima kao i slobodu udruživanja u smislu prava na slobodu savjesti i vjeroispovijesti, zbog čega država mora platiti odštetu;
  • prijedlogom amandmana kojeg je pripremila vlada ne bi se obnovio pravni položaj oštećenih vjerskih zajednica kao ni ispravile nejednakosti između priznatih crkava i vjerskih zajednica već upravo suprotno: on bi ojačao tu nejednakost utvrđivanjem tri posebna statusa vjerskih zajednica i omogućio proizvoljno ponašanje države prema određenim favoriziranim vjerskim zajednicama;
  • Parlament je odbio prijedlog amandmana u prosincu 2015.

Hungarian Civil Liberties Union inzistira na potrebi da se zakon u najvećoj mogućoj mjeri temelji na pravu slobode savjesti, samoodređenju zajednica, pravnoj jednakosti vjerskih zajednica, neutralnosti države, odvojenosti crkve od države i neutralnom financiranju.

Ti principi trebali bi se primjenjivati u skladu s osnovnim principima moderne ustavne demokracije. Našom kampanjom želimo obratiti pažnju domaće, ali i međunarodne javnosti, upravo na ta pitanja.

Ključni element naše kampanje je peticija, kojom želimo prikupiti najveću moguću podršku za našu kampanju.