DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Hands.jpg?ixlib=rails 0.3

Kako govoriti o ljudskim pravima tijekom pandemije Covida-19

Ljudska prava su alati koje možemo koristiti kako bismo usmjerili vlade prema donošenju odluka koje u prvi plan stavljaju zdravlje i dobrobit svih ljudi. Međutim, mnoge vlade i mediji prikazuju ljudska prava kao prepreku javnom zdravlju. Mi često, nenamjerno, osnažujemo taj štetni način pripovijedanja.

Ovaj vodič nudi prijedloge kako prikazivati ljudska prava kada se govori o mjerama koje vlasti poduzimaju (ili ne poduzimaju) kako bi zaustavile širenje i minimizirale utjecaj koronavirusa.

Namijenjen je svima koji rade u sektoru ljudskih prava, a koji žele da ljudi cijene važnost i koristi njihovih prava u kreiranju života kakav žele živjeti i zajednica u kojima žele živjeti.


"Ovaj dokument postiže puno po pitanju popunjavanja velikog jaza oko toga kako govorimo o ljudskim pravima: našoj nemogućnosti da uvjerljivo govorimo o pravu na zdravlje na inspirativan, emocionalan način koji nas povezuje s jedinstvenim načinom razmišljanja o ljudskim pravima i zajedničkom čovječanstvu".

Thomas Coombes, Hope-Based Communications

Donate banner hands


Tagovi: