Tech & Rights

EIK seisab kohtus väljendusvabaduse – meie kõigi põhiseaduslik õiguse eest

Väljendusvabadus on ka vabadus seista vähemuste õiguste eest, kirjutada avalikke kirju, algatada petitsioone või kasutada muid vahendeid, et mõista hukka inimõigustevastaseid avaldusi.

by Liina Rajaveer
Katrina-1152x1536

Eesti Inimõiguste Keskusega (EIK) võttis ühendust vabakutseline kunstnik ja ülikooli tudeng Katrina. Tema kaebas kohtusse Alari Kivisaar, Raadio Sky Plusi saatejuht Eestis, kes süüdistab Katrinat laimus. Juunis algatas Katrina avaliku petitsiooni Kivisaare raadiost eemaldamiseks, et kaitsta kõigi põhiõigusi ja astuda vastu ebaõiglusele ja alandamisele vähemuste suhtes, mõistes, et vaid Kivisaare tööandja saab teda seaduslikult vallandada. Petitsioonis tsiteeris Katrina seda, mida Kivisaar oli raadios avalikult öelnud. Kivisaar väidab, et ta on oodanud kohtuvaidluse vältimiseks avalikku vabandust, kuid tegelikult ei vasta see tõele. Juunis Katrinale saadetud hagiavalduses märgitakse, et Kivisaar taotleb 75 000 euro ulatuses hüvitust ja au teotava sisu eemaldamist.

Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Maris Vellinguga – advokaadibüroo Liverte vandeadvokaadiga, on otsustanud Katrinat kohtuasjas toetada. Usume, et väljendusvabadus tähendab ka vabadust seista vähemuste õiguste eest, kirjutada avalikke kirju, algatada petitsioone või kasutada muid vahendeid, et mõista hukka inimõigustevastaseid avaldusi.

„Väljendusvabadus on inimõigusi austava ühiskonna alustala, kuid samuti on seda õigus elada ilma diskrimineerimise ja tagakiusamiseta,“ ütles Kelly Grossthal, keskuse strateegilise hagelemise juht. „Me usume, et see kaasus on oluline inimõiguste vaatepunktist, kuna see aitab meil ühiskonnana arutleda selle üle, kuidas me õigus oma väljendusvabadust kasutada ja õigus vähemuste õigusi kaitsta omavahel suhestuvad,“ lisas ta.

Katrinat toetades seisab EIK väljendusvabaduse eest – see on meie kõigi põhiseaduslik õigus. Väljendusvabadus on oluline inimõigus, mis võimaldab takistamatult vahetada ideid, arvamusi ja teavet ning seega võimaldab inimestel avaliku tähtsusega küsimustes oma arvamusi kujundada. Väljendusvabadus ei ole absoluutne, kuid selle liigne piiramine kujutab ohtu demokraatiale, kuna oma mõtete jagamine ja teabe saamine on eelduseks paljude teiste õiguste ja vabaduste kasutamisel. Oma arvamuse väljendamine on kõigi põhiõigus, kuid seda tuleb teha samal ajal teiste õigusi austades. Laimamine ja vaenule õhutamine on Eestis seadusega keelatud. Seetõttu on selle strateegilise kohtuvaidluse laiem eesmärk ka suurem sotsiaalne mõju ja võitlus sõnavabaduse eest, mis on meie kõigi põhiseaduslik õigus!

Eesti Inimõiguste Keskuse strateegilised kaasused jõuavad kohtusse tänu meie headele annetajatele. Eelseisev kohtuasi saab olema töömahukas ja kulukas, mistõttu tähendab iga annetus meile väga palju. Oleme siiralt tänulikud igale püsiannetajale ja inimõiguste toetajatele, kes on teinud ühekordseid rahalisi annetusi, sest teie aitate meil toetada Katrina õiglust ja seega seista väljendusvabaduse ja inimõiguste eest.

Katrina avalik pöördumine täismahus (avaldatud 30. juulil)

„Koostasin petitsiooni Raadio SkyPlusi saatejuhi ütlustele tähelepanu toomiseks. Petitsiooni peamine ja laiem eesmärk oli kaitsta meie kõigi põhiõiguslikke väärtusi ning mitte normaliseerida laimu ja vähemusi alavääristavaid ütlusi. Olin raadio ja meedia vahendusel sarnaseid kommentaare juba varem kuulnud ning, arvestades olukorda maailmas Kivisaare viimaste väljaütlemiste ajal, ei olnud vaikimine minu jaoks variant.

Petitsioonis andsin igale allkirjastajale võimaluse öelduga ise tutvuda ning oma järeldused teha. Raadiosaated, kus petitsioonis välja toodud ütlused kõlasid, on kõigile kättesaadavad Raadio SkyPlusi kodulehel ja iga inimene sai need enne allkirjastamist üle kuulata. Minu eesmärk petitsiooni tehes oli hoida ära olukord, kus avaliku elu tegelastel on õigus öelda inimõigusi riivavaid kommentaare ning nende ütluste eest mitte vastutust võtta.

Sõnavabadus on meie kõigi põhiõigus. Ma ei toeta laimamist ega ole soovinud kedagi isiklikult rünnata. Ma seisan väärtuste eest, millesse ma usun. Mind on kasvatatud inimõiguste eest seisma ja kasutama oma häält. Kodanikualgatuslikus korras peab olema võimalik ebaõiglusele vastu astuda. Kõigil meil on õigus sõna- ja väljendusvabadusele, teha petitsioone ja avaldada arvamust inimõiguste kaitseks. Samas ei anna see õigust avalikus meedias teha rassistlikke või šovinistlikke kommentaare ja petitsioonis esitatud väljaütlemised ei ole paraku mingil viisil kooskõlas meie põhiseaduslike väärtustega.

Kivisaar on enda pöördumises ainukeseks aksepteeritavaks lahenduseks pidanud seda, kui tasun kahju hüvitisena 75 000 eurot ning postituse eemaldan. Kunstniku ja üliõpilasena on sellises summas kahjunõue minu jaoks tõeline šokk. Erinevalt avalikkusele jäetud muljest ei ole Kivisaar soovinud leida olukorrale muusugust lahendust, sh vabandust. Ma ei toeta laimamist ega neid, kes teisi põhjendamatult ja halvustavalt solvavad, kuid laimamisest tuleb eristada igaühe õigust kodanikualgatuse raames kaitsa põhiseaduslikke ja ühiskondlikke väärtusi. Igaühe õigus on taunida ja takistada põhiseaduslikke väärtusi ohustavaid ning meie õigus- ja kultuuriruumis kollektiivselt sobimatuks tunnistatud väljaütlemisi, sh rassistlikke väljaütlemisi.

Alari Kivisaar kasutas oma õigust eneseväljendusele, kuid väljendusvabaduse osa on ka teiste õigus oma arvamust avaldada. Raadiosaatejuhil on suur kuulajaskond ja mõju, seetõttu on eriti oluline, et inimõigusi austavad inimesed samuti oma seisukoha avalikkuse ette tooks. Petitsioon oli üks selline võimalus.

Ma olen abi saamiseks pöördunud Eesti Inimõiguste Keskuse ning advokaadibüroo Liverte vandeadvokaadi Meris Vellingu poole, kes on mind meie põhiseaduslike väärtuste kaitsel valmis igati toetama ja vajadusel kaitsma mind ka kohtus.”

Eesti , väljendusvabadus , sõnavabadus