Tech & Rights

Ajakirjanikke ei või keelata Ungari pagulaslaagritest

Ajakirjanikel on tervislikes demokraatiates oluline roll. Nad toovad avalikkuse teavitamiseks päevavalgele teavet oluliste küsimuste kohta ja paljastavad võimu väärkohtlemist võimulolijate poolt.

by LibertiesEU

Hiljutine Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus kinnitab ajakirjanike õigust oma tööd teha.

Selle juhtumi kohta lisateabe saamiseks loe meie liikme Ungari kodanikuvabaduste liidu kirjutatud artiklit.

immigration , Ungari