Parandame internetireklaami meetodid!

Liberties on korraldanud kaebused üle Euroopa, et tõmmata riiklike andmekaitseasutuste tähelepanu käitumusliku reklaami tööstuse ohtudele. Ühine meiega ja saada oma kaebus eurooplaste privaatsuse kaitseks!

by Eva Simon
Join our campaign to tackle privacy-invading Ad Tech

Liberties organiseeris kaebused üle Euroopa ( BE/FR, BG, CZ, DE, HU, IE/UK, NL, PL, SI), et saada riiklike andmekaitseasutuste tähelepanu, paludes neil algatada uurimine käitumusliku reklaami tööstuse üle. Kaebused viitavad sellele, et reaalajas pakkumised ja Google’i reklaamisüsteem Authorized Buyers võib levitada kasutajate isikuandmeid sadadele, kui mitte tuhandetele, ettevõtetele. See juhtub, ilma et inimesed sellest teadlikud oleksid, ilma et nad saaksid sellega nõustuda või sellest keelduda, ja ilma et nad saaksid selle vastu midagi teha.

Me kõik teame, et internetireklaami ökosüsteem sõltub tugevalt meie isikuandmetest. Me kõik teame, et saame tasuta sisu ja tasuta teenuseid internetis, mis ei ole tegelikult kaugeltki mitte tasuta. Me maksame selle eest meie kõige väärtuslikuma varaga: oma isikuandmetega. See hõlmab meie sirvimise ajalugu, meie asukohta, meie seksuaalset sättumust, meie usutunnistust ja meie interneti-identiteeti. On olnud juhtumeid, kus meie isikuandmeid, poliitilisi vaateid ja hääletuseelistusi lekitati või müüdi, näiteks Cambridge Analytica skandaal. Facebook tundub aeg-ajalt loovat kahtlaseid kategooriaid, näiteks „juutide vihkajad“, ja pakub seda sihtrühma reklaamijatele. Reaalajas pakkumine on täpselt sama hirmuäratav kui need meetodid.


Meie, Liberties, arvame, et internetireklaami reaalajas pakkumise toimimise viis on vastuolus Euroopa andmekaitse seadusega – isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR-iga), mis hakkas kehtima aasta tagasi. Interneti-ettevõtted võtsid vaevaks sobitada oma privaatsuse ja küpsiste poliitikat, et see oleks üldmäärusega kooskõlas. Kui mitu korda nõustusid eelmisel aastal küpsiste poliitikaga? Kuigi veebisaidid võisid püüda üldmäärusega kooskõlas olla, on teatud meetodeid, mis seda siiski rikuvad. Need ettevõtted võivad ja peavad inimestelt nõusolekut küsima nende andmete kogumiseks. Kuid nõusoleks peab põhinema informeeritud otsusel. Ja see element on siin puudu.

Teine probleem selle reklaami meetodiga on see, et andmete lekke oht on väga suur. Kui meie andmeid levitatakse tuhandetele ettevõtetele üle maailma, tähendab see, et meie isikuandmed on ohus. Puudub kontroll selle üle, mis meie isikuandmetega juhtub. Kuid kui me ei suuda teostada kontrolli oma isikuandmete üle, rikub see iseenesest isikuandmete kaitse üldmäärust.

Vaata dr Johnny Ryani videot sellest, kuidas reaalajas pakkumine toimib

Isikuandmete kaitse määrus on jõustunud, kuid seda ei ole seni tegelikult jõustatud. Reeglid on selged, kuid midagi olulist ei ole tegelikult juhtunud nende ettevõtetega, kes isikuandmete kaitse üldmäärust on rikkunud. Me tahaksime seda oma kampaaniaga muuta.

Seni on digitaalsete õiguste ja inimõiguste organisatsioonid 14 EL-i liikmesriigis esitanud kaebusi oma riigi andmekaitseasutustele, tuginedes selle kampaania samadele argumentidele ja paludes neil uurida reaalajas pakkumist.

See on keeruline küsimus, kas need andmekaitseasutused leiavad riiklikul tasandil õigusliku aluse, et reaalajas pakkumist uurida. Kuna me esitame samad argumendid kogu Euroopas, võivad nad hakata koostööd tegema ja Euroopa Andmekaitsenõukogul võib olla selles küsimuses sõnaõigus. Teatud reklaamimeetodeid ei tohiks kasutada. On ka teisi viise, kuidas inimestele reklaami pakkuda, peale nende isikuandmete edastamise, näiteks kontekstipõhiseid reklaamimeetodeid, mis austavad andmekaitset.

Tahaksime jõustada kõiki midagi andmete edastamise ja potentsiaalse andmete lekkimise vastu tegema. Sina, kelle andmeid on jagatud ja edastatud, saad esitada sama kaebuse oma riigi andmekaitseasutusele kui inimõiguste ja digitaalsete õiguste organisatsioonid. Võid valida meie näidiskirja, täita oma andmed ja saata selle oma andmekaitseasutusele. Seda tehes võid veenduda, et andmekaitseasutus mõistab, et mitte ainult pühendunud õigusteorganisatsioonid, vaid ka eraisikud on mures. Koos on me hääl võimsam.

Kui tahad meiega ühineda, palun vali riik, ja aitäh toetuse eest!

Kas tahad rohkem teada selle kohta miks RTB problemaatiline on? Loe “ Ryan raport” ja vaata seda videot!

Kas soovid meiega ühineda ja saata kirja andmekaitseasutusele Eestis? Kas oled teise EL-i riigi elanik? Vali oma riik siin: Belgia/Prantsusmaa, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Madalmaad, Sloveenia/Ühendkuningriik/Iirimaa.

Selle kaebuse esitas Andmekaitse Inspektsioonile Eesti Inimõiguste Keskus.

Kui tahad meiega ühineda, võid Andmekaitse Inspektsioonile

saata kaebuse posti või e-posti teel.

Aadress posti teel saatmiseks: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, 10134 Tallinn

Aadress e-posti teel saatmiseks: info@aki.ee. Palun pange aga tähele, et e-kiri oleks digitaalselt allkirjastatud Eesti digitaalse allkirja abil. Neil on ka näidisvorm, kuid see ei ole kohustuslik.

  • Laadi avaldus alla.
  • Täida oma isikuandmetega.
  • Prindi see.
  • Allkirjasta.
  • Saada posti teel.
  • Kaebuse saab ka isiklikult esitada eespool mainitud aadressil tööpäeviti kell 10-12 ja 14-16 (neljapäeviti 10-12 ja 14-15).)

Sinu isikuandmeid, näiteks nime ja aadressi, on vaja, kuna see on ainus viis, kuidas seaduse järgi kaebuse esitaja saad olla.

Mida rohkem kaebusi esitame, seda valjemaks me hääl muutub.

Sooviksime Andmekaitse Inspektsiooni veenda sihtreklaamiks kasutatavate isikuandmete probleemi tõsiselt võtma. Liberties sooviks selle juhtumi viia EL-i tasemele, sest usume, et EL-i andmekaitseasutuste ühine tegevus oleks kõige tõhusam viis muuta internetireklaami ökosüsteemi. Seetõttu lõimegi need veebisaidid, kus EL-i kodanikud võivad leida kaebusi, mida esitada 11 erinevas EL-i riigis.

Kas tahad rohkem teada Liberties’e reklaamipoliitikast? Kui jah, klõpsa siin.