Democracy & Justice

Horvaatia valitsust kutsutakse üles lõpetama kodanikuühiskonna ründamist

Platform 112, julgustatuna Are You Syrious vabatahtlikule edastatud otsusest, väljendas muret siseministeeriumi pikaajalise surve pärast aktivistide, vabatahtlike ja kõigi pagulaste toetajate suhtes.

by Lovorka Šošić
Croatian government prefers invisible and passive citizens

Paar kuud tagasi oli Horvaatia rahval pagulaste vastu suunatud politseivägivalla konverentsi ajal võimalik näha, kuidas aktiviste küsitlema kutsuti. Nüüd on olemas õiguslikult mittesiduv kohtuotsus ja läbipaistmatu teabe edastamine, samuti sõltumatu riikliku inimõiguste institutsiooni, ombudsmani töö takistamine, kui ta saab juurdepääsu hinnangu tegemiseks vajalikele andmetele.

Horvaatia valitsus õõnestab põhiõigusi

Piirates kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ja kõiki, kes valitseva erakonna poliitikat ja tavasid avalikult kritiseerivad, õõnestatakse demokraatiat ja põhiõigusi. See õõnestab ka õigusriiki, kuid selle asemel, et tõsiselt võtta hoiatusi Euroopa Nõukogu inimõiguste ülemvolinikult, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametilt ja teistelt asjakohastelt asutustelt, jätkab siseministeerium riiklike ja rahvusvaheliste õigusakte rikkumist. Just need hoiatused on märk sellest, et aktivistid, vabatahtlikud ja kõik, kes aitavad pagulasi, ei näita välja vaid elementaarset inimlikkust, solidaarsust ja toetust ebasoodsas olukorras olevatele inimestele, vaid nad teevad seda ka kooskõlas õigusnormidega.

Horvaatia ühineb EL-i riikidega, mis üritavad takistada pagulasi toetavaid rühmi

Kahjuks ei ole Horvaatia Euroopa Liidu riikide seas selliste tavadega üksi. Ähvardusi, kohtumenetlusi ja karistusi pagulaste aitajatele on näha ka Ungaris, Kreekas, Itaalias ja Prantsusmaal. Ungari on juba aastaid põgenike õiguste rikkumise kõrval püüdnud pagulasi abistavate inimeste tööd karistada ja keelata, mis on viinud olukorrani, kus Euroopa Parlament hääletas eelmisel kuul demokraatiat ja kodanikuvabadusi kaitsva erakorralise menetluse algatamise poolt. Itaalia valitsus on samuti otsustanud solidaarsuse eest karistada ja läks nii kaugele, et pidas kinni Riacea linnapea – see linn on tuntud edusammude poolest välismaalaste integreerimisel – ja heitis sealt välja sinna elama asunud inimesed. Solidaarsus, mis on kuulutatud üheks Euroopa põhiväärtuseks, kaotab oma tähendust üha enam, ja Horvaatia on ühinenud nende riikidega, mis karistavad solidaarsust ja piiravad inimõigustega tegelevate organisatsioonide vabadust.

Platform 112 nõuab, et ministrid sellised ründamised peataks

Platform 112 mõistab hukka siseministeeriumi ja Horvaatia Vabariigi valitsuse tegevuse, mis üritab rändavaid inimesi ja neid toetavate inimesi hirmutada ja kriminaliseerida. Küsimus on nüüd selles, kes peatab teisi iniõigusterikkumisi, kui siseministeerium on juba lõpetanud sõltumatute institutsioonide poolt esitatud küsimustele reageerimise. Platform 112 kutsub ka peaminister Plenkovići ja minister Božinovići tungivalt üles lõpetama need siseministeeriumipoolsed intensiivsed rünnakud inimõiguste organisatsioonide vastu, võimaldama sõltumatute institutsioonide poolt läbi viidavat uurimist ning karistama neid, kes rikuvad inimõigusi, mitte neid, kes neid kaitsevad.