Democracy & Justice

Saksamaa: iganenud seadus ähvardab lämmatada kodanikuaktivismi

Berliini maksuamet tühistab Saksa kampaaniaorganisatsiooni heategevusliku staatuse. Seda tehes muutub kodanike jaoks raskemaks oma vaadete poliitikutele selgitamine.

by Jascha Galaski
Photo: Ansgar Scheffold on Unsplash

Me kõik tahame, et meie juhid kasutaksid neile usaldatud võimu ühiskonna heaks. Murelikud kodanikud koonduvad kokku, et seda teoks teha, luues õiguste ja demokraatia rühmi.

Saksamaal kvalifitseeruvad organisatsioonid, mis töötavad avalikkuse huvides, heategevusliku staatuse saamiseks. Staatus võimaldab annetusi maksuvabalt maha arvata.

Sellise staatuse saamiseks peab organisatsioon olema seotud teatud tegevustega. Saksa õiguses on loetletud 25 sellist tegevust (ingliskeelne versioon).

Tegevuste nimekiri hõlmab selliseid asju nagu naiste ja meeste võrdsete õiguste edendamine, religioon ja elupäästmine. See hõlmab ka selliseid ettevõtmisi nagu taimekasvatuse, mudellennunduse ja koeraspordi edendamine.

Kuid nimekiri ei sisalda inimõiguste ja sotsiaalse õigluse edendamisega soetud tegevusi. Samuti ei hõlma see kliimakaitset kui tegevust, mis teenib avalikku huvi.

Kampaaniaid korraldava organisatsiooni Campacti staatus tühistatakse

Saksa organisatsioon Campact korraldab kampaaniaid kliima ja põhiõiguste kaitseks.

Esmaspäeval tühistas Berliini maksuamet organisatsiooni heategevusliku staatuse, väites, et mõnel organisatsiooni tegevusel ei ole heategevuslikku eesmärki ning on „liiga poliitilised“.

See on frustreeriv organisatsiooni jaoks, mis püüab teenida avalikku hüve. Ja frustreeriv ka koolilastele, kes marsivad igal reedel tänavatel Campacti kõrval, et parema tuleviku nimel võidelda.

Ja Campact ei ole üksikjuhtum. Aasta alguses tühistati ka Prantsuse organisatsiooni Attaci staatus.

Inimõigused ja keskkonnakaitse ületavad erakondlikke probleeme

Organisatsioonid nagu Campact ja Attac on pühendatud selle tagamisele, et saame kõik elada väärikat elu ja et me ei hävita oma elupaika. See puudutab avalikku huvi ja seisab poliitikast kõrgemal.

Euroopa valitsused on võtnud endale kohustuse kaitsta inimõigusi ja keskkonda Euroopa inimõiguste konventsiooni ja ELi põhiõiguste harta kaudu.

Keskkonnakaitse ja põhiõiguste kaitse on ka osa Saksamaa põhiseadusest. Erinevatel erakondadel võib olla sellest oma tõlgendus, kuid eesmärkidena ületavad need erakondlikke probleeme.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid kaitsevad meid

Ajal, mil kodanikuühiskonna organisatsioonidel on aina vähem tegutsemisruumi, tuleb selliseid juhtumeid tõsiselt võtta. Oma heategevusliku staatuse kaotamine ohustab Campacti rahastamist ja kogu eksisteerimist. Valitsus peab tema staatuse taastama ja oma aegunud seadust reformima.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid kaitsevad meid. Nad toetavad õigusriigi põhimõtteid, hoides valitsust seaduse ees vastutavana. Nad teavitavad meid poliitilistest aruteludest, mis võivad mõjutada meie õigusi ja elukvaliteeti. Katsed vähendada nende rahastamist on rünnakud meie demokraatiale.

civil society organizations , freedom of NGOs , European Convention on Human RIghts , Federal Administrative Court of Germany